Tag: exoten

Neveneffecten

Ambrosia artemisiifolia | Alsemambrosia - Annual ragweed
Ambrosia artemisiifolia | Alsemambrosia - Annual ragweed
In tegenstelling tot Bart heb ik zelfs geen recente foto’s om te bewijzen dat ik nog leef. De inspiratie en de goesting ontbreekt me op dit ogenblik wat om intensief te bloggen, maar dat zal nog wel een keer veranderen.
Maar toen ik vanmorgen de vogels voerde, besloot ik toch om dat lang-geplande stukje over de plantaardige gevolgen van de wintervoedering van vogels eens een keer te schrijven.
Inderdaad, vogels voeren kan soms onverwachte neveneffecten met zich meebrengen…

Een paar maand geleden ontdekte ik in de bloemenweide in de voortuin een plantje dat ik nog niet kende. Het blad deed mij aan een Artemisia-soort denken, maar de bloeiwijze was toch net een tikkeltje anders. Rap naar binnen toe om Heukels ter hulp te roepen, en gewapend met de flora ging ik naast het plantje op de grond zitten.
Lees verder “Neveneffecten”

Inheems? Uitheems? En wat dan nog? – Native? Exotic? So what?

(To English translation)

Salix caprea - Boswilg - Goat willow
Salix caprea - Boswilg - Goat willow
(De foto’s bij dit stukje zijn allemaal inheemse planten die spontaan in mijn tuin zijn terechtgekomen.)
 
Begin vorige week postte Town Mouse een berichtje met als titel ‘Native? Exotic? Invasive? Say what?’, en Onderdenappelboom sloot de week af met de vraag ‘Wat is Eco?’. Begin deze week had Jan het dan weer over wat een ecologische tuin voor hem precies betekent.

En dat brengt me ertoe even te willen vertellen wat ‘inheems’ en ‘uitheems’ voor mijn tuinieren betekent…

Want waar het in de VS vrij simpel is om een onderscheid te maken tussen ‘inheems’ en ‘exoot’…

Exotics are plants that didn’t grow here before the white settlers arrived.

…ligt dat voor Europa niet zo eenvoudig.

Lees verder “Inheems? Uitheems? En wat dan nog? – Native? Exotic? So what?”

Diervriendelijke planten

  1. Geen netels nodig
  2. Diervriendelijke planten
  3. Tuinieren voor dieren
Smaragdlangsprietmot - Adela reaumurella
Smaragdlangsprietmot – Adela reaumurella

Afgelopen vrijdag vertelde ik over een aantal bevindingen van het BUGS-project, dat onderzocht welke kenmerken van stadstuinen bijdragen tot een grotere diversiteit van het dierenleven.
Laat ik vandaag even onder de loep nemen, welke planten een tuin extra aantrekkelijk maken voor dieren (ongewervelde dieren).

Met uitheemse planten trek je weinig insecten of andere diertjes aan?

Hoe graag ik het BUGS onderzoek ook zou aangrijpen om het tuinieren met inheemse wilde planten aan te moedigen, toch is dat niet nodig om een diervriendelijke tuin te creëren. In het BUGS-project zaten naast tuinen met uitsluitend ‘exoten’ ook enkele ‘heemtuinen’. Noch het totale aantal diertjes in een tuin, noch het aantal soorten binnen een groep (het aantal slakkensoorten, het aantal keversoorten, het aantal bijensoorten…) bleek positief of negatief te worden beïnvloed door de aanwezigheid van meer of minder inheemse plantensoorten in een tuin. Een recent Duits onderzoek, waarin men speciaal voor dit doel een aantal percelen met uitsluitend in- dan wel uitheemse soorten beplantte, kwam overigens tot een identieke conclusie.

Lees verder “Diervriendelijke planten”

Reizigers en Cosmopolieten IV: de Amerikaanse eik

Na de en het , twee wereldreizigers die vanuit Europa andere continenten veroverden, en het , dat vanuit Zuid-Afrika nu Europa koloniseert, wil ik het vandaag hebben over een reus die vanuit Noord-Amerika een deel van onze bossen wil overnemen.
Neen, ik heb het niet over de (die inderdaad qua invasiviteit voor weinig andere exoten moet onderdoen), maar de Amerikaanse eik, de Quercus rubra (lett. ‘rode eik’), wier guerillatechtnieken nog wel eens worden onderschat.

Lees verder “Reizigers en Cosmopolieten IV: de Amerikaanse eik”