Wolfskers – Atropa belladonna

Atropa bella-donna - Wolfskers

De Wolfskers is één van de meest giftige planten die we kennen, en daarom absoluut een plant waar je niet zelf mee aan het experimenteren gaat… Maar tegelijk is het een plant die fascineert en intrigeert. Ik heb jarenlang gewacht met de plant te kweken (en dat dan enkel als ‘hebbeding’, ik blijf er verder echt wel af!), maar een paar jaar geleden heb ik ze toch in mijn tuin geplant. Plant dit kruid alleen in je tuin als kinderen niet in de verleiding kunnen komen van de bessen te proeven.

Beschrijving

De Wolfskers is een vaste plant, die tot 1 meter hoog kan worden. Ze is inheems in centraal- en zuid-Europa, en werd
van daaruit verspreid over de hele wereld.

De plant heeft ovale, tot 25 cm lange, gaafrandige bladeren die kortgesteeld en in de stengel aflopend zijn. De bloeitijd is juni tot augustus: De bloem bestaat uit kelkblaadjes die vergroeid zijn tot een vijfdelige groene kelk en een eveneens vergroeide klokvormig kroon, groenachtig tot paars-bruin van kleur aan de buitenzijde, aan de binnenkant eerder gelig met paarse aders, ze zijn langgesteeld en knikkend, en worden gevolgd door glimmende zwarte bessen.
De wortel is lichtbruin met korte dwarse groeven, en heeft krachtige vertakkingen. Op doorsnede is hij bleek van kleur en toont een radiaire structuur.

Teelt en Oogst

De Wolfskers vraagt een goeddoorlatende, zandige en bij voorkeur humusrijke bodem. In zijn boek ‘Der Apothekergarten’ over de teelt van medicinale planten, beveelt Jäger aan om het kruid te kweken tussen jonge bosaanplant. De jonge planten moeten wel voldoende ruimte krijgen, daar ze behoorlijk groot uitgroeien.
De planten kunnen uit zaad vermeerderd
worden, of men kan kleine worteluitlopers afsnijden en uitplanten.
Ik ga er van uit dat je de Wolfskers enkel zal kweken ‘als hebbedingetje’, en ga dus niet nader in op de oogst. Wees je terdege bewust van de risico’s als je het kruid kweekt op een voor kinderen gemakkelijk toegankelijke plek.

(Terug naar boven)

Atropa belladonna - Wolfskers

Medicinaal Gebruik

Inhoudstoffen

 • – tot 0.5% ’tropane’ of tropaan-alkaloïden, hoofdzakelijk bestaande uit (-)-hyoscyamine, atropine (racemisch hyoscyamine), hyoscine (1-scopolamine), belladonnine en hun N-oxides
 • – Verder nog enkele minder belangrijke alkaloïeden

Gebruik

In de reguliere geneeskunde zijn stoffen, afgeleid van de belladonna-alkaloïden, nog steeds belangrijk: Tegenwoordig wordt atropine, één van de belangrijkste chemische bestanddelen van het kruid, vooral door oogartsen veel
gebruikt als pupilverwijder. Deze stof wordt ook soms gebruikt bij opium- of chloroformvergiftiging (die een te traag hartritme tot gevolg kunnen hebben) omdat ze het hartritme flink kan opdrijven.

Daarnaast worden stoffen die van atropine (en andere belladonna-alkaloïden, zoals hyoscyamine en scopolamine) zijn afgeleid, gebruikt om de afscheiding van ‘eccriene’ klieren te beperken. Dit zijn klieren die hun inhoud ‘buiten’ het lichaam afscheiden, in tegenstelling tot de ‘endocriene’ klieren (=hormoonklieren) die hun stoffen binnen in het lichaam afscheiden. Eccriene klieren zijn, behalve traan- en zweetklieren, ook bv de speekselklieren en de slijmkliertjes in de luchtwegen. (Verwarrend, tot je er bij stilstaat dat je vanuit mond en longen, en
zelfs vanuit maagdarmstelsel, een ‘rechtstreekse’ verbinding met de buitenwereld hebt, waarbij je niet door weefsel heen moet.)

Organen met gladde spieren (bv in de darmwand, in de bronchuswand) kunnen door atropine tot rust gebracht worden, en daarom worden atropine-achtige stoffen soms toegepast bij bronchiaal astma of andere vormen van ‘chronisch obstructief longlijden (zo is ‘Atrovent’ bv ‘Ip-atropium-bromide), of bij de Ziekte van Parkinson (hoewel de daarbij gebruikte stoffen alweer wat verder afstaan van het oorspronkelijke atropine).
(Tot in de jaren 70 kon je sigaretten kopen met het kruid, tegen een astma-aanval, maar dit is inmiddels verboden.)

Waarschuwing

Het mag duidelijk zijn dat de Wolfskers een plant is die wellicht wel een plekje kan krijgen in je tuin – ergens waar kinderen er zeker niet bijkunnen – maar dat het geen plant is waar je zelf mee gaat experimenteren.

Wellicht ten overvloede een beschrijving van een vergiftiging met wolfskers:
Je krijgt eerst een droge mond en een reuzendorst. Je kan niet meer goed spreken en slikken. Daarna ga je hevig braken en krijg je hoge koorts. Je krijgt een oppervlakkige ademhaling en je hart gaat
vlugger kloppen. Je begint druk te praten, maar geen mens die snapt wat je vertelt. Je spieren beginnen te trillen en je krijgt hallucinaties. Deze hallucinaties worden over het algemeen beschreven als zeer beangstigend, demonisch en duivels. Tenslotte volgen coma en dood door verstikking.

Drie tot vier bessen zijn dodelijk voor kinderen, maar sommige kinderen stierven al nadat ze een halve bes gegeten hadden. Volwassenen die gevoelig zijn voor het giftige atropine sterven na 10 bessen.

(Terug naar boven)

Naamgeving

De naam ‘Wolfskers’ zou slaan op het gebruik van de glanzend zwarte bessen om lokaas dat voor wolven was uitgelegd te
vergiftigen. Inderdaad zijn hondachtigen en katachtigen uiterst gevoelig voor het gif in de plant, terwijl vogels zonder gevolg van de bessen snoepen en konijnen het blad eten. Voor kinderen kan het eten van 5 bessen al ernstige (dodelijke) gevolgen hebben, en de plant is des te meer gevaarlijk omdat de bessen geen slechte of bittere smaak hebben.

‘Atropa’ verwijst naar de schikgodin Atropos uit de Griekse mythologie: het was een ‘doodsgodin’ die de levensdraad doorknipte. Opnieuw een verwijzing dus naar de dodelijke giftigheid van de plant.

Atropa belladonna - WolfskersDe Griekse schikgodin ‘atropos’ is één van de drie moiren. Moira (schikgodin) betekent ‘deel’ en duidt op het de mens toekomende aandeel in het geluk.
De schikgodin Klotho is aanwezig bij de geboorte en houdt het spinrokken vast; Lachesis spint de draad van onze lotgevallen en Atropos knipt of snijdt de draad door. Atropos is dus de moira die symbool staat voor de Vergankelijkheid.

‘Belladonna’ (‘mooie dame’) slaat op het gebruik tijdens de Renaissance van het sap van de plant als ‘oogdruppels’, die als schoonheidsmiddeltje werden gebruikt voor men naar het bal ging, hierdoor verwijdden de pupillen zich en de dame in kwestie zag er aantrekkelijker uit.
Ze moest hier wel aan gezichtsvermogen voor inboeten: het is dan immers ook niet mogelijk je ogen goed te focussen.

De associatie van de soortnaam ‘belladonna’ met het gebruik van het sap als pupilverwijder is de meest waarschijnlijke, maar er wordt soms ook verwezen naar Leucota, een Italiaanse gifmenger die dit kruid gebruikte om zijn mooie vrouwelijke slachtoffers te doden.
Een derde theorie verwijst naar de priesters van de Oorlogsgodin Bellona, die een aftreksel van het kruid dronken vooraleer ze de godin aanriepen.
En tenslotte is er een legende, die waarschijnlijk is ontstaan naar aanleiding van de naam van de plant, eerder dan omgekeerd, die zegt dat op bepaalde nachten de plant de vorm aanneemt van een mooie vrouw die
vervolgens mannen de dood inlokt.

In het Engels noemt men de plant ‘deadly nightshade’, waarbij ‘nachtschade’ natuurlijk verwijst naar de botanische familie waartoe de plant behoord. De preciese ethymologie van ‘nachtschade’ is niet bekend, het zou naar ‘nachtmerrie’ maar ook naar ‘nachtraaf’ kunnen verwijzen. De Engelse volksnaam ‘dwale’ zou dan weer verwant zijn met het oudnoorse ‘duale’, dat dodelijke slaap of wellicht trance zou betekenen (zie ook bij Magisch gebruik).

Volksnamen

Nederlands: Doodskers, Duivelsbes, Duivelskruid, Heksenkruid, Kwademansbes

Engels: Divale, Dwale, Naughty Man’s Cherries, Black Cherry, Devil’s Herb, Great Morel, Dwayberry, Sorcerer’s Cherry, Witches’ Berry, Murderer’s Berry, Dwaleberry
Duits: Bullkraut, Rattenbeere, Resewurz, Schlafapfel, Schöne frau,Schwindelbeere, Teufelsauge, Todeskraut, Tollbeere, Waldnachtschaden,Wolfskirsche, Wutbeere.
Frans: Belladone, Belle-Dame

(Terug naar boven)

Geschiedenis, Folklore en magie

De wolfskers is één van de meest gevreesde kruiden van alle tijden. In de middeleeuwen waren er heel wat kruidenkundigen die de plant weigerden te kweken, en zelfs de kroniekschrijvers onder de monniken, die over het algemeen alles
uiterst zorgvuldig noteerden, hebben zeker een eeuw lang het kruid in geen enkel werk vernoemd.
In de middeleeuwse christelijke folklore nam het kruid dezelfde plaats in als de wolf: een symbool van de grote goddeloze wildernis die de ‘beschaving’ aan alle kanten omringt. En net zoals bij de wolf, werden de ‘kwaadaardige krachten’ van de wolfskers (nb. dit stukje waarin de wolf en de wolfskers worden vergeleken, vertaal ik uit het Engels, waar ‘wolf’ niet in de
naam van het kruid voorkomt!) behoorlijk overdreven: hoewel men dacht dat het één van de werktuigen bij uitstek was van allerhande gifmengers, werd er maar zelden met dat doel gebruik van gemaakt, omdat de symptomen veel te
duidelijk herkenbaar waren. Ook tegenwoordig zijn het vooral kinderen sterven door een belladonna vergiftiging, omdat ze per ongeluk van de bessen snoepen.

Hoewel de Wolfskers geen populair kruid was bij gifmengers – omdat het niet bruikbaar was als enige ‘subtiliteit’ vereist was – zijn er toch referenties naar het gebruik ervan: Toen de Denen in de 11de Eeuw Schotland trachten binnen te vallen, kregen ze op een bepaald ogenblik vlees van de (schijnbaar) overwonnenen. De Schotten, onder leiding van Macbeth, hadden het vlees in het sap van de Wolfskers gedrenkt. Vervolgens waren de Denen een gemakkelijke prooi… (Overigens zijn er andere versies van deze legende, die vermeldden dat de wolfskers zich in de vredesbeker bevond, of met meel gemengd werd, of dat de Schotten werden aangevoerd door Duncan de eerste, in hun strijd tegen de noren onder leiding van koning Sven Canutte – maar dat het om Belladonna ging, daar schijnen alle versies het over eens te zijn.)

Wolfskers geniet echter met name bekendheid als Heksenkruid. Het was, samen met Bilzekruid (Hyoscyamnus niger), Doornappel (Datura stramonium) e.a., een belangrijk onderdeel van de zgn ‘heksenzalf’. Eerder genoemde kruiden bevatten immers stoffen die op zichzelf of in combinatie met elkaar hallucinogeen waren. De zalf wordt aangebracht op plaatsen waar de huid dun is, zoals oksels, liezen. De inhoudsstoffen worden door de huid opgenomen en veroorzaken een bewustzijnverandering waarbij vaak de indruk ontstaat dat men vliegt, en waarbij ook erotische beelden worden waargenomen.

Atropa belladonna - WolfskersDeze zalf werd echter ook door inquisiteurs gebruikt: ze smeerden er verdachten mee in, en deze vertoonden dan stuipen maar beschreven tegelijk ook hun hallucinaties, en ‘bekenden’ dus hun aanwezigheid op eerdere ‘heksensabbats’.

Rond 1540 verscheen in Parijs een boek ‘Le grand Herbier’, waarin voor het eerst met zekerheid en vanuit medisch oogpunt over ‘Atropa belladonna’ wordt geschreven. Wel wordt verondersteld dat de beschrijving van de ‘Solanum minus’ door Saladin
in 1450, ook de Wolfskers betrof.
Toch weet men dat de Wolfkers al veel langer een plaats had in de volksgeneeskunde. In dit verband lezen we in het Kruidenboek van Tabernaemontanus (1560-1624) in het hoofdstuk over de ‘solanum bacca nigra cerasi simili’ (de nachtschade met de zwarte bessen die op kersen lijken) dat het fijngesneden, opgelegde kruid alle zweren en puisten, ontstoken maag en ontstoken lever geneest.
Medici beschreven de effecten van de Wolfskers bij inwendig gebruik in een aantal verhandelingen verschenen in de 18de Eeuw, en begin 19de Eeuw beschreef de Parijse arts Himly voor het eerst
het pupilverwijdend effect van een plaatselijke toepassing van belladonna in het oog. Doch ook in dit verband is het zeker dat de kennis van dit effect al eeuwen gemeengoed was in gebieden waar de Wolfskers inheems is.

(Terug naar boven)

Deze buttons respecteren je privacy (zie info):

55 thoughts on “Wolfskers – Atropa belladonna

 1. Ik gebruik belladonna D6 druppels 2 x daags 60 druppels voor mijn paard, mijn paard uit bloedonderzoek toonde te weinig witte bloedlichaampjes aan en telkens had hij een ontsteking maar dierenarts kon niet vinden waar, advies vit. e en selium geven, maar dit hielp niet, op advies Belladonna D6 gaan geven en ik zag mijn paard opknappen, is iemand hiermee bekend? Wel is het zo dat ik om de zoveel maanden weer hem belladonna D6 moet geven, ik zie aan hem wanneer het weer nodig is hij gaat dan overal aan likken en dat is een teken dat hij niet lekker in zijn vel zit.
  Ik lees hier dat het een zeer giftige plant.
  Nou ja wilde het even mededelen dat mijn paard er baat bij heeft.

  Groeten

 2. @debby: Wolfskers is inderdaad een zeer giftige plant, maar jij spreekt over ‘D6’, dus over een homeopathische verdunning.
  Homeopathie en fytotherapie (kruidengeneeskunde) hebben zeker raakpunten, maar verschillen toch ook op heel wat vlakken. In de Homeopathie worden wel meer stoffen in verdunning gebruikt, die in normale verhoudingen giftig zijn. Eigenlijk is dat precies een deel van de filosofie achter homeopathie: Men gaat er van uit dat een stof in een extreme verdunning de symptomen verhelpt, die veroorzaakt zou worden door diezelfde stof in ‘normale’ verhoudingen.

 3. ik kom die plant overal tegen in mijn tuin, ik heb er spijtig genoeg al veel moeten uitdoen aangezien ik met 3 honden zit…ik was anders wel eens van plan het kruid te roken, evenals ik bij de Doornappel al eens gedaan heb, je krijgt een flinke roes waarvan je goed kan slapen, heb ook wel al een negatieve ervaring gehad met het roken van diens zaden…
  ja, ik ben een beetje psychonoutisch aangelegd en uit curieuziteit hé….in plaats van cannabis dan hé. ik weet wel dat er vroeger veel doden gevallen zijn toen het kruid nog tussen de erwten stond, wat dan mee geoogst werd en mee in de potten doperwtjes terechtkwam, maar roken lijkt mij wel iets, hoewel niet aan te raden

 4. @Dieter: Ben je zeker dat je het over wolfskers hebt, en niet over zwarte nachtschade?
  Zwarte nachtschade is immers een plant met erwtgrote groene besjes, terwijl de wolfskers veel grotere, glanzend zwarte bessen heeft.
  De zwarte nachtschade is inderdaad een zeer algemene plant, die in veel tuinen als ‘onkruid’ voorkomt, maar de wolfskers komt toch veel minder frequent voor.

 5. Op 5 augustus heb ik per ongeluk ongeveer 30 wolfskirsch of bella donna bessen bessen geplukt en door de kwark geroerd. Mijn man en ik hebben dit als ontbijt gegeten. Ik had geen flauw idee wat het was, maar het smaakte naar kersen met een klein beetje bittere nasmaak, die door de kwark werd opgeheven. De bovenstaande beschrijving van hoe je je gaat voelen klopt exact.De gevolgen waren verschrikkelijk en als we niet gevonden waren door een bevriende boer hadden we het niet kunnen navertellen. Ik heb 4 dagen op de IC in Luxemburg-stad gelegen en mijn man 10 dagen.Ik heb nu inderdaad homeopatische bella donna gekregen van mijn huisarts om de gevolgen te bestrijden. En ook Spigelia D6 van mijn broer, die homeopthisch arts is ,voor onbalans van het zenuwstelsel. Gelukkig hebben de artsen in het ziekenhuis me kunnen vertellen dat bella donna geen blijvende schade veroorzaakt!

  Je ziet het, niet alleen kinderen kunnen door de teufelskirsch worden verleid!

  Als je het hele verhaal wil horen kun je me mailen voor een verslagje.
  Petra

  PS en Dieter, het is wel degelijk bella donna en geen zwarte nachtschade. de onrijpe besjes zijn ongeveer zo groot als een erwt (prachtig groen, met een vijfster als koontje) en de rijpe bessen (verleidelijk zwart en glanzend) zo groot als een ( kleine)druif.

  1. Beste Petra,

   Ik zou graag lezen over de ervaringen van u en uw man na het eten van de bessen van de wolfskers.
   In je post geef je aan dat men je hierover kan mailen, maar mailadressen verschijnen niet op de site…
   Hoe komen we in contact?

   Vriendelijke groet,
   Rick

 6. Beste Annetanne,

  onze tuin staat vol zwarte nachtschade (tussen het gras en onder de bomen). Omdat wij kleine kindjes hebben ben ik wel wat ongerust. weet jij hoe giftig de bessen zijn?

  1. Inderdaad zijn ook die bessen giftig… ik zoek het morgen even voor je op, ben nu net terug van vakantie, en even allerlei achterstalligs aan het nakijken…

 7. Sinds 2 jaar heb ik een prachtige belladonnaplant in mijn klein stadstuintje staan. Ik veronderstel dat een vogel zijn kakje heeft gedaan en dat daarin zaden zaten. Mijn vraag is: hoe kan je die vermeerderen? Want vorig jaar heb ik geplukte, rijpe bessen rondgestrooid in de tuin, maar zonder resultaat.
  Moet je ze eerst laten drogen? Ik las ergens dat je moet zaaien in februari-maart en uitplanten in april.
  Kan iemand me meer info bezorgen aub?
  Thanks

  1. Ik vind er zelf weinig informatie over.
   In het boekje ‘Der Apothekergarten’ schrijft Hermann Jäger dat de zaden ofwel in de herfst in volle grond, ofwel in het voorjaar in een licht verwarmd zaaibakje te zaaien, om ze vervolgens aan het eind van het eerste groeiseizoen op de definitieve plaats uit te planten. Of tenminste, dat is wat ik uit de tekst begrijp… die is namelijk helemaal in gotische letters geschreven, en dat leest bijzonder moeilijk…

   De auteur vermeldt dus niet, hoe hij de zaden gewonnen heeft.

   Zelf heb ik al jaren een plant in de tuin (als klein plantje gekocht), maar hoewel ik de bessen gewoon aan de plant laat, heb ik nog nooit ook maar één zaailing ontdekt.

 8. Ik heb met veel interesse gelezen over deze fascinerende plant. Ik ben momenteel bezig aan een boek waarin de plant een belangrijke rol speelt. Nu heb ik gelezen dat “volwassenen die gevoelig zijn voor het giftige atropine sterven na 10 bessen.” Wat wordt hier precies bedoeld met gevoelig? Zijn er bijv. anders meer bessen nodig?
  Met vriendelijke groet,
  Rick

  1. Mijn uitspraak is inderdaad behoorlijk vaag…
   Ik ben daarom wat zorgvuldiger gaan zoeken in de literatuur, en in ‘Giftpflanzen – Pflanzengifte’ wordt bevestigd dat bij volwassenen de inname van 10-12 bessen in elk geval als dodelijk moet wordt beschouwd. In dat boek vind ik wel terug dat dieren over het algemeen minder gevoelig zijn voor atropine vergiftiging.

 9. Ik doe een beetje research naar wolfskers, ik vind het een fascinerende bes. Ik heb wel een vraagje. Kinderen sterven aan 3/4 bessen, volwassenen aan 10/12, als ik het goed begrijp. Maar hoeveel bessen zijn (gemiddeld dan) dodelijk voor een tiener van een jaar of 15? Kun je dat nog tot een ‘kind’ rekenen?
  En als je minder/meer bessen binnenkrijgt, zijn de symptomen dan ook minder/erger?
  Heb je daar misschien een antwoord op? Alvast bedankt 🙂
  Groet Iris

  1. Voor dit soort informatie zou je wellicht contact kunnen opnemen met een toxicoloog of bv het anti-gifcentrum… Ik vind het echter ver het doel van mijn blogje overstijgen…

 10. Beste Anne Tanne,

  Ik heb een vraag die niet over kruiden gaat, maar wel over planten opzich. Ik heb namelijk een olijfboompje gevonden in de berm langs het fietspad. Het had geen wortels meer. Ik wil nu proberen het boompje in leven te houden, en ervoor te zorgen dat er weer wortels groeien. Hoe pak ik dit het best aan?

  Alvast heel erg bedankt!
  Met vriendelijke groet,
  Tjeerd

  1. Over de verzorging van olijfbomen weet ik zo goed als niets, maar als een boom die het in onze contreien al lastig heeft, ook nog eens geen wortels meer heeft, dan vrees ik het ergste…

 11. Ja, daar vreesde ik zelf ook voor… Maar wat is de algemene manier om wortels te kweken. Moet ik de plant direct in de aarde zetten, moet ik de plant eerst in water zetten zodat ik kan zien dat hij wortels krijgt en hem daarna in de aarde zetten of is er nog een andere manier? Nooit geschoten is altijd mis, zeg ik maar zo.
  Alvast bedankt,
  Vriendelijke groet,
  Tjeerd

  1. Ik weet niet of er een ‘algemene’ manier is… ik denk dat dat wat afhankelijk is van de soort plant.
   Zelf heb ik nog maar heel weinig gestekt, en dan vooral hele makkelijke planten.
   Hiervoor kan je best eens te rade gaan in een goed boek over stekken.

 12. Hallo, de wolfskers is blijkbaar aantrekkelijk voor veel mensen. De plant heeft een soort aura om zich heen en toont zich blijkbaar niet zo vaak, er is bv. een pad door het bos waar ik bijna dagelijks doorloop en nooit zag ik een wolfskers en nu opeens op één dag vind ik drie plaatsen langs het pad met groepjes wolfskers. Hoe dat ik er kon naastkijken al die tijd begrijp ik niet, wellicht toont de plant zich aan een persoon van keuze en op een tijdstip van keuze. Het is een donkere vrouwelijke geest die in de plant huist(volgens heksen en sjamanen) die voor verschillende redenen personen aantrekt.

  Ik wil hier niet doen alsof ik meer weet dan AnneTanne maar ik heb gewoon wat informatie dat ik graag zou delen. Deze info komt hoofdzakelijk uit het boek: “Psychedelic shamanism”.

  Ik heb ook een manier om de planten te vermeerderen uit zaad. Aangezien de plant familie is van de tomaat gebruik ik hetzelfde fermenteer proces. Je perst de rijpe bessen uit in een glazen bokaal of fles gevuld met water die je kan afsluiten dan zet je de fles op een zonnige warme plaats en wacht ongeveer 24 uur dan zeef ik de zaden eruit was ze schoon en bewaar op een droge plaats om dan in de vroege lente op een vorstvrije plaats(broeikas) uit te zaaien. Ik weet niet of dit echt nodig is maar het blijkt te werken en eigenlijk boots ik de weg na dat het zaad normaal door de vogel heen aflegt.

  Ook uit spirituele hoek bekeken zal de plant alleen groeien bij wij ze wil groeien.

  Vriendelijke groet .Guy.

 13. Over de zaden was ik nog een detail vergeten te vernoemen, namelijk dat de zaden een veel grotere kans op kieming hebben als ze een paar weken de vrieskou gevoeld hebben. Dit kan kunstmatig in de diepvries gedaan worden maar ik zou toch de -10 graden niet overschrijden.

 14. Hallo, ik ben zeer geinteresseerd in de wolfskers. De plant heeft sinds enige tijd mijn interesse gewekt. Nu is mijn probleem dat ik nergens een plantje kan vinden. Ik heb verschillende tuincentra in de buurt afgebeld, maar het is nergens te koop. Weet iemand waar in Den Haag, Loosduinen, Kijkduin,Wassenaar, Delft of ergens in de buurt ik een wolfskers kan kopen?

  1. In gewone tuincentra zal je inderdaad niet snel wolfskers vinden, als je het daar überhaupt al op de kop kan tikken. Maar in kwekerijen die wat meer gespecialiseerd zijn in wilde planten kan je er gewoonlijk wel aan komen.
   Heb je al eens gekeken bij Kwekerij De Heliant in Wapserveen?
   Of kijk even op deze pagina voor andere kwekerijen.

 15. Hallo,
  Ik had een vraagje over Wolfskers en ik hoop dat jij me hierbij kunt helpen. Ik doe de laatste tijd nogal wat research over giftige planten voor een verhaal dat ik schrijf, maar ik vroeg me af of het sap van de Wolfskers ook gevaarlijk is als het in aanraking komt met de huid? En dan bedoel ik niet in combinatie met Doornappel en Bilzekruid, maar gewoon alleen van de Wolfskers.
  (en is het planten van Wolfskers eigenlijk toegestaan? Ik weet dat bijvoorbeeld Gouden Regen ook heel giftig is, en die is ook gewoon toegestaan. Maar mijn ouders maakten laatst een grapje met dat opeens de politie voor onze deur zou staan als ik met deze giftige planten bezig blijf☺. Ik heb nog geen enkele giftige plant in de tuin hoor(voor zover ik weet))
  groetjes
  xx

  1. Sanne,
   In elk geval wordt/werd wolfskers ook wel toegepast in crèmes, zalven en pleisters. Het dringt dus in elk geval door de huid, maar ik weet niet hoeveel je ervan moet gebruiken om werkelijk risicovolle dosissen binnen te krijgen.

   Voor zover ik het weet, is er nauwelijks wetgeving mbt het aanplanten van giftige planten in tuinen. Lelietjes van Dalen, brem, rhododendron, taxus… zijn allemaal giftig, en vind je in heel wat tuinen terug…

 16. Ik heb enkele vraagjes i.v.m mijn Belladonna planten. Momenteel hangen ze vol met zwarte vruchten. maakt het uit wanneer deze het best van de plant gehaald worden, als ik de zaden wil gebruiken om te kweken? En zijn er bepaalde zaken die belangrijk zijn om mijn 1ste jaars planten na de winter terug te laten bloeien? Ze staan in mijn living en dat blijft zo. Ik heb ergens gelezen dat in de maand september de bladeren en nieuwe scheuten het best verwijderd worden, zodat de planten het jaar erop sterker zouden worden. Is dat waar? Als ik mijn 4 planten wil overzetten naar een grotere pot, wanneer doe ik dat het best? Ik weet het t zijn ineens veel vragen, maar dit is voor mij allemaal nieuw,dus. Ik heb mooie foto’s van zaailing tot hoe ze nu zijn, wie ze wil zien moet het maar laten weten. En misschien een domme vraag, maar wat ik niet goed begrijp is hoe je de bloemen van een Belladonna kan bevruchten als je maar 1 plant hebt 🙂

  Alvast bedankt
  Andy

 17. Hallo Anna,

  Ik zou graag één of twee plantjes kopen, kan ik deze gewoon bij een Intratuin kopen bijvoorbeeld. Dit is in Nederland een tuincentrum ( ik meede te lezen da je in België woont, anders sorry voor de uitleg a Intratun is haha)
  De website die je gaf waar jij hem gekocht heb is e niet meer kreeg iig een foutmelding toen ik op je link klikte.

  Alvast bedankt!

  1. Ik vermoed niet dat je bij Intratuin (die hebben we overigens in België ook) Wolfskers vindt.
   Ook kwekerij Sanguisorba lijkt de plant niet meer in het assortiment te hebben. Die kwekerij bestaat inderdaad nog, maar heeft de structuur van zijn website veranderd, waardoor mijn link niet meer werkte. Sanguisorba legt zich tegenwoordig meer en meer toe op eetbare planten, en dan past een zeer giftige plant als wolfskers daar niet meer echt.

 18. Eindelijk heb ik wat bruikbaars kunnen vinden wat betreft het telen en verzorgen van de wolfskers. Ik kweek al een behoorlijke tijd verschillende soorten planten, en aan wolfskers kom ik eigenlijk via m’n moeder. Ze wou de plant vroeger al kopen, maar ze vond het te riskant omdat ik en mijn broer nog kleine kinderen waren. (Ik ben nu overigens 19)

  Ik lees hier dat veel mensen op zoek zijn naar wolfskers. Ik weet niet waar je zo snel de plant in zijn geheel kan vinden (en het lijkt mij ook niet bepaald een goedkope plant.) , maar ik heb 20 zaadjes van de wolfskers gekocht via Ebay voor 3,97 euro incl verzending. Misschien dat dat voor iemand hier handig is om te weten. Let wel op dat je de Latijnse benaming gebruikt bij het zoeken, voor degene die niet weten dat de meeste dingen uit het buitenland komen

  Hoop dat iemand hier wat mee kan

   1. Natuurlijk is Atropa belladonna heel giftig, en moet je dus inderdaad opletten.
    Maar ik heb al een aantal keren het volgende verhaal verteld:
    Hoewel ik met het planten van de – zeer aantrekkelijk ogende en smakende – wolfskers heb geawacht tot mijn zoon een jaar of 8 was, heb ik nooit geschroomd om giftige planten in de tuin te halen. Zoonlief wist dan ook al heel vroeg dat hij enkel ’thee mocht plukken’ in de kruidentuin, en dat wat er eetbaar uitziet dat niet per se hoeft te zijn.
    Tot we een keer in de Ardennen gingen wandelen met een gezin uit onze familie die toen ook een kleutertje hadden, dat weliswaar opgroeide op een apartementje in de stad.
    Plots kwam onze vijfjarige zoon naar ons toe, om heel verontrust te melden dat zijn nichtje zomaar, zonder te vragen of het mocht, bessen van een onbekende plant wilde eten.

    Gelukkig dat hij het kwam zeggen, want het tweetal was inderdaad op een plant belladonna gestoten.
    Had ik altijd alleen ‘veilige’ planten in de tuin gehad, dan hadden de twee kinderen wellicht zonder vragen heel wat van de bessen gegeten…

 19. Hallo Sanne,
  Heb je wel eens van cratahama extra forte van Bloem gehoord en zou dat samen kunnen met onderstaande medicatie of kan ik het beter houden bij teunisbloemolie caps.
  Er zit o.a. Wat st. Janskruid in met nog meer andere kruiden in cratahama capsules.
  Ivm enorm slaapprobleem krijg ik via de slaappoli 20 mg amytriptyline en een inslaper zolpidemtar 10 mg en 1 mg melatonine voorgeschreven.
  In en doorslapen blijven toch nog vaak lastig en ben gevoelig voor allerlei dagelijkse prikkels
  En vaak erg vermoeid.
  Mijn hormonen blijken na bloed – en speekseltest erg laag te staan en cortisol waarde zakt overdags heel laag.
  Ik heb weinig melatoninehormoon wat w.s. Het slaapprobleem veroorzaakt.
  Ik ben een vrouw van 52 jr en heb eigenlijk al mijn hele leven last van de hormonen ivm menstruatiecyclus. PMS migraine heftig vloeden wisslende stemming slaapprobleem
  Was ook al vroeg in de overgang maar dat het me zo kan belemmeren om normaal dagelijks te funcitioneren..
  Met een beter slaappatroon zou ik me beter gaan voelen.
  Heb mijn voedsel en drinkgedrag flink aangepast, water, kruidenthee, alternatieve koffie1kopje p dag, bakken in kokosolie, veel groente, smoothies, geen gluten, geen zuivel, geen suikers, E nummers beperken.
  Mede door een aandienend darmprobleem reageerde ik op veel voeding en dat gaat nu veel beter.
  Heb ook het nodige aan voedingssupplementen geslikt om mijn immuunsysteem te versterken
  en de hoop dat de hormoonhuishouding beter ging werken
  Dit gelezen in het boek van J. Wilson, bijnieruitputting.
  Cratahama en teunisbloemolie komt er niet in voor en heb het tijdens vakantie wel eens geslikt, maar wil niet teveel tegelijk nemen ivm wisselwerkingen.
  Misschien heb jij kennis van deze middelen?
  Met vriendelijke groet in afwachting van je antwoord.

  1. Ik ben geen fytotherapeut, en geen dan ook geen adviezen in die zin.
   Overigens zou ik het ook dan niet verantwoord vinden om iemand die ik enkel via een commentaarbericht op een website ken advies te geven.
   Best zoek je in je omgeving een betrouwbaar fytotherapeut die gericht met jou op zoek kan gaan naar een goede remedie.

 20. Hallo Annetanne,
  Eind Mei bracht een vriend een klein wolfskers plantje mee uit de Ardennen.
  Hij staat in een grote pot op mijn balkon, en is nu ruim een meter. Werkelijk een prachtige en gezond ogende plant. Hij heeft helemaal vol gezeten met bloemkelkjes, maar deze zijn er allemaal afgevallen, compleet met steeltje, dus geen enkele kers. Er is maar weinig info over te vinden, maar wellicht heb je meer ervaring, en zou mij kunnen zeggen wat er aan de hand kan zijn. Vanzelfsprekend wordt de plant goed verzorgt, staat in de beste grond, en krijgt gepaste voeding.

  Met vriendelijke groeten, Vadatin

 21. Ik zie dat veel mensen vragen hebben over wolfskers kweken of vermeerderen. Zelf heb ik ook een grote wolfskers in de tuin staan. Omdat de plant moeilijk is te vinden heb ik ooit een besje gegapt in een kloostertuin. Deze heb ik vervolgens op een keuken papiertje in de vensterbak laten drogen. Hierna heb ik de kleine zwart/bruine zaadjes binnen in een pot met zand en tuinaarde gestopt en met wat water begon hij van zelf te groeien. Toen ik hem buiten zetten groeide die uit tot een plant van meer dan 1,5 m. hij staat in de halfschaduw waar tie veel water krijgt. Buiten dat het een zeldzame en gevaarlijke plant is, is hij in verzorging en kweken heel gemakkelijk.

 22. Bedankt voor de interessante informatie over De Wolfskers! Ik had geen idee dat er zo’n giftige plant bestond. De plant fascineert en intrigeert inderdaad zoals geen ander voor mij! Bedankt voor deze leuke blog anne. Ik zal hier meer op lezen!

  Mvg
  Riet

 23. als guy gelijkheeft dan is deze donkere vrouwlijke geest, zeer welwillend om zich aan mij te tonen, aangezien ik een paar maanden terug 10 zaadjes heb geplant en ze alle 10 ontkiemt en gezond zijn.

  Ik weet dat ik reageer op een bericht van 5 jaar geleden maar toch.. Ik heb al een aantal boeken over psychoactieve planten gelezen, en ik ga ook zeker het boek waar Guy het over had bestellen.

  Weet iemand misschien nog meer handige boeken?

  En mocht iemand dit lezen en nog opzoek zijn naar een A. belladonna plantje, dan heb ik er nog wel een paar over.

 24. Ik heb de plant gekweekt uit Amerikaans zaad dat een tussenstop via Duitsland maakte. Ik heb koude stratificatie in de koelkast toegepast in gewoon water. Door slakkenvraat zat ik met vies misvormde planten, maar die stekken op steekschuim bleek geen probleem. De bessen bruutweg in de grond duwen, lijkt me geen strak plan. Je zou toch eerder geneigd zijn om een zekere desintegratie te veroorzaken, desnoods gewoon in water.

 25. In mijn verleden heb ik geexperimenteerd met belladonna bessen en ik kan iedereen aanraden, die geen serieuse doodswens heeft, om het niet te doen. Atropa was niet voor niets de schikgodin die de levensdraad doorknipte. Het is niet alleen bloedlink, maar ook de na – effecten blijven dagenlang doorwerken. Door het verschuiven van je nabijheidspunt van je ooglens zie je de eerste dagen alles in een mist en kunt niets meer lezen. Tijdens ‘de trip” reageert je vergrootte pupil amper en loop je het risico je ogen permanent te beschadigen wanneer je in te fel licht kijkt. Bijna-dood-ervaringen en uitredingen hakken er psychisch dermate stevig in dat je vrijwel van traumatische ervaringen kunt spreken. De bessen zijn een natuurlijk product en geen klinisch gedoseerd pilletje uit de apotheek. Per bes kan de concentratie atropine alkaloiden door temperatuur, standplaats, oogsttijd etc. verschillen. Bijkomend nadeel is ook dat de werking pas na enige tijd effectief wordt en dan kun je het dus niet meer corrigeren. Je gebruikt de knikker grote bessen vers of gedroogd, van het roken van Belladonna heb ik nog nooit gehoord, maar uit eigen ervaring weet ik dat Indiaase sadhu’s (“Heilige Mannen”) soms het zaad van doornappels (Datura Stramonium) door hun hash mengen om te roken. In India is de doornappel aan de god Shiva gewijd. Aan eventuele geinteresseerden zou ik willen adviseren: begin gewoon niet aan. Niet als “hebbedingetje” in de tuin omdat de prachtig glanzende, grote bessen er erg verleidelijk uitzien (niet alleen voor kinderen). Jij kunt er jouw kinderen wel op wijzen dat ze er van af moeten blijven, maar wie is er voor verantwoordelijk wanneer er een onbekende van snoept? Je legt ook geen doosje strychnine rattengif, vermomt als M&M, in de huiskamer. Aan alle psychonauten, new age-ers, thrill seekers etc. zou ik willen zeggen dat er genoeg andere natuurlijke middelen bestaan om in hun behoefte te voorzien, die veilig en die niet dodelijk zijn. Belladonna is gewoon een maatje te groot om mee te gaan stoeien.

  Ton

  1. Eind jaren zestig, ik was ongeveer een jaar of 6, werd in het kader van oogonderzoek atropine in mijn ogen gedruppeld. Ik heb nog levendige herinneringen aan de hallucinaties als gevolg. Slangen en wilde dieren drongen door de muren mijn kinderslaapkamer binnen. Dat was een tamelijk angstige ervaring. Ik herinner me ook dat ik op de televisie een popconcert zag en de vingers van de gitarist veranderde in slangachtige wezens. Tevens herinner ik me tekeningen die ik gemaakt heb gedurende de periode dat de atropine nog werkte. Het waren onbegrijpbare chaotische tekeningen die duidelijk door de werking van atropine op de ooglens waren ontstaan.

 26. Het is 10 jaar geleden dat wij in het ziekenhuis in Luxemburg belandden na het nuttigen van 30 Belladonna bessen in de kwark. Het verhaal staat ergens hierboven.
  Hoewel de artsen in het ziekenhuis in Luxemburg van mening waren dat er geen blijvende schade zou zijn, hebben wij beiden nog dagelijks last van de gevolgen.Ons zenuwstelsel heeft permanente schade opgelopen.
  Wees voorzichtig

 27. Hallo, ik heb positieve ervaringen met deze prachtplant.

  Had enige jaren gelee slepende longontsteking en dacht: wat nu? Was toevallig “De kleine dokter” aan het lezen waar ie ook instond, trok mijn aandacht. Over ontstekingsremmendheid!

  Toen stond die plant ineens voor m’n neus. Dacht: tja ik kan zo’n homopatisch middel nemen of gewoon de levende plant. Las op wiki dat 10 bessen dodelijk zou zijn dus ik begon met 1. Per halve bes/dag extra opgebouwd naar 3 bessen per dag en weer terug. In dit proces merkte ik gelijk al dat de boel drooggetrokken werd. Met als bijwerking enige soort van dissociatieve dromen maar dat was niet erg.

  Weetje, deze plat is lang gebruikt. Denk dat mensen er TE bang voor zijn geworden. Het is een der beste ontstekingskillers uit de natuur. Voor mij een bondgenoot.

  Overigens kan een Belladonna fors groter worden dan 1m.

 28. Hee hallo, ik heb positieve ervaringen met deze prachtplant.

  Had enige jaren gelee slepende longontsteking en dacht: wat nu? Was toevallig “De kleine dokter” aan het lezen waar ie ook instond, trok mijn aandacht. Over ontstekingsremmendheid!

  Toen stond die plant ineens voor m’n neus. Dacht: tja ik kan zo’n homopatisch middel nemen of gewoon de levende plant. Las op wiki dat 10 bessen dodelijk zou zijn dus ik begon met 1. Per halve bes/dag extra opgebouwd naar 3 bessen per dag en weer terug. In dit proces merkte ik gelijk al dat de boel drooggetrokken werd. Met als bijwerking enige soort van dissociatieve dromen maar dat was niet erg.

  Weetje, deze plat is lang gebruikt. Denk dat mensen er TE bang voor zijn geworden. Het is een der beste ontstekingskillers uit de natuur. Voor mij een bondgenoot.

  Overigens kan een Belladonna fors groter worden dan 1m.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.