Tag: zweefvlieg

Garden Bloggers Bloom Day – October 2011

Crocus speciosus | Myathropa florea?
Zweefvlieg (Doodshoofdzweefvlieg?) op Herfstkrokus | Hoverfly (Myathropa florea?) on Fall Crocus

Geen lijstje van alle mogelijke bloeiers van dit ogenblik vandaag, maar wel een paar typische oktober-bloemen.
Want er zijn echt wel planten die tot nu gewacht hebben om te gaan bloeien…
En niet alleen ‘pour le plaisir des yeux’ is dat belangrijk (niet alle bloemen van dit ogenblik hebben trouwens een hoog eye-candy gehalte), maar ook voor de nectar-snoepende insecten die nog honger hebben!

Not a list of every single flower that is blooming now in my garden, but just a few pictures of two plants that wait till October to bloom.
Indeed, some plants wait this long before bursting into flowers.
And it is not only for our eyes that those flowers are important (be honest, blooming Ivy isn’t exactly eye-candy), but also for those nectar-devoring insects that are still hungry!

Hedera helix | Syrphus sp. (S. torvus? S. ribesii?)
Zweefvlieg (Bosbandzwever? Bessenzwever?) op Klimop | Hoverfly (Syrphus torvus? S. ribesii?) on Ivy

Meer Garden Bloggers Bloom Day links   >   May Dream Gardens   <   More Garden Bloggers Bloom Day links

Herberg ‘in ’t Zandblauwtje’ | The Sheep’s Bit Inn

Pas een jaar staat het zandblauwtje (Jasione montana) in onze bloemenweide, maar op dat ene jaar heeft het zich geweldig uitgebreid. En de insecten blijken daar maar wat blij om te zijn…
Een fotoreportage van de tooghangers…

Only since last summer I have Sheep’s bit (Jasione montana), and is is really thriving. And the insects seem to be quite happy with it…
Let me show you some pictures of the regulars!

Ochlodes sylvanus ♂ | Groot dikkopje - Large Skipper
Ochlodes sylvanus ♂ | Groot dikkopje – Large Skipper

De grote dikkopjes zijn nog maar net uit hun poppen gekropen, maar ze hebben de herberg al ontdekt!

The Large Skippers only just emerged from their pupa, but they already have discovered the inn!

Ochlodes sylvanus ♂ | Groot dikkopje - Large Skipper
Ochlodes sylvanus ♂ | Groot dikkopje – Large Skipper
Bombus lucorum | Veldhommel - White-tailed Bubmblebee
Bombus lucorum | Veldhommel – White-tailed Bubmblebee

Sommige veldhommels zijn trouwe gasten, dat zie je aan de paarse stuifmeelkorfjes aan hun poten…

Some White-tailed bumblebees are regulars that don’t visit other pubs… (Proof are the purple pollen-deposits.)

Bombus lucorum | Veldhommel - White-tailed Bumblebee
Bombus lucorum | Veldhommel – White-tailed Bumblebee

Maar sommige van hun kameraden doen ook alle andere kroegen in de buurt aan!

But some of their friends also drop by in every other pub in the neighbourhood!

Merodon equestris | Grote narcisvlieg - Greater bulb fly
Merodon equestris | Grote narcisvlieg – Greater bulb fly

En deze probeerde mij om de tuin te leiden, en deed alsof ie ook een hommel was…

And this one tried to lure me into thinking he was a bumblebee too…

Merodon equestris | Grote narcisvlieg - Greater bulbfly
Merodon equestris | Grote narcisvlieg – Greater bulbfly

Tot ik me realiseerde dat het een zweefvlieg is! (Grote narcisvlieg – legt haar eitjes in de buurt van uitgebloeide bolgewassen, en de larven eten zich een weg naar de bol.)

Until I discovered it is a species of hoverfly… (Greater bulb fly – it deposits its eggs near springbulbs, like daffodils and bluebells, and the larvae eat themself a way through the bulb.)

Volucella bombylans | Hommelreus, hommelvlieg - Hoverfly
Volucella bombylans | Hommelreus, hommelvlieg – Hoverfly

…en nog eentje die mij in de waan wilde laten dat ie een hommel was!

…and yet another one that wanted me to think he was a bumblebee!

Volucella bombylans | Hommelreus, hommelvlieg - Hoverfly
Volucella bombylans | Hommelreus, hommelvlieg – Hoverfly

Maar los van zijn vliegen-ogen, waren het hier ook zijn veervormige antennes die niet ‘des hommels’ waren!

But apart from his eyes that really look like those of a fly, he has those featherlike antennae that aren’t a bumblebee’s antennae. (I’ve already learned that many species of insects that do exist in the UK, don’t have an English common name… so sorry I can only speak of a ‘hoverfly’ here… The Dutch ‘Hommelreus’ means ‘Bumblebee giant’, and ‘hommelvlieg’ means just Bumblebee-fly.)

Eristalis interrupta (?) | Puntbijvlieg - Hoverfly
Eristalis interrupta (?) | Puntbijvlieg – Hoverfly

Andere zweefvliegen doen geen moeite om hun ware ‘zweef’-aard te verbergen (zie mijn vorig berichtje).

Other hoverflies don’t try to disguise their true ‘hovering’ nature (see my previous blogpost). (In English this is simply a hoverfly too. In Dutch we call it a ‘puntbijvlieg’, meaning something like ‘a fly (vlieg) resembling a bee (bij) , with a dot (punt) on its wing’. OK, I don’t know yet where to look for that dot, but that’s its name…

Apis mellifera | Honingbij - Honeybee
Apis mellifera | Honingbij – Honeybee

Honingbijen behoren ook tot de stamgasten…

Honeybees are among the regulars too…

Trichius zonatus | Penseelkever - Bee beetle
Trichius zonatus | Penseelkever – Bee beetle

Van penseelkevers wordt vaak gezegd dat ze een voorkeur hebben voor witte bloemen.

Bee beetles are often said to prefer white flowers.

Trichius zonatus | Penseelkever -Bee beetle
Trichius zonatus | Penseelkever -Bee beetle

Dus het feit dat gisteren alle penseelkevers (4 stuks) te vinden waren in herberg ’t Zandblauwtje, en geen enkel in Café Margriet, luttele meters verderop, is toch een serieus compliment voor de eerste.

So the fact that yesterday all bee beetle (4 of them) could be found in the Sheep’s Bit Inn, and none of them in Ox-eyed Daisy’s pub, is quite a compliment for the former…

En nog heb je niet alle stamgasten van het Zandblauwtje ontmoet… maar morgen komt er nog een dag!

And now you haven’t met al the Sheep’s bit regular customers yet… but tomorrow there’s another day!

 

Vergelijkbare berichten