Tag: penseelkever

Herberg ‘in ’t Zandblauwtje’ | The Sheep’s Bit Inn

Pas een jaar staat het zandblauwtje (Jasione montana) in onze bloemenweide, maar op dat ene jaar heeft het zich geweldig uitgebreid. En de insecten blijken daar maar wat blij om te zijn…
Een fotoreportage van de tooghangers…

Only since last summer I have Sheep’s bit (Jasione montana), and is is really thriving. And the insects seem to be quite happy with it…
Let me show you some pictures of the regulars!

Ochlodes sylvanus ♂ | Groot dikkopje - Large Skipper
Ochlodes sylvanus ♂ | Groot dikkopje – Large Skipper

De grote dikkopjes zijn nog maar net uit hun poppen gekropen, maar ze hebben de herberg al ontdekt!

The Large Skippers only just emerged from their pupa, but they already have discovered the inn!

Ochlodes sylvanus ♂ | Groot dikkopje - Large Skipper
Ochlodes sylvanus ♂ | Groot dikkopje – Large Skipper
Bombus lucorum | Veldhommel - White-tailed Bubmblebee
Bombus lucorum | Veldhommel – White-tailed Bubmblebee

Sommige veldhommels zijn trouwe gasten, dat zie je aan de paarse stuifmeelkorfjes aan hun poten…

Some White-tailed bumblebees are regulars that don’t visit other pubs… (Proof are the purple pollen-deposits.)

Bombus lucorum | Veldhommel - White-tailed Bumblebee
Bombus lucorum | Veldhommel – White-tailed Bumblebee

Maar sommige van hun kameraden doen ook alle andere kroegen in de buurt aan!

But some of their friends also drop by in every other pub in the neighbourhood!

Merodon equestris | Grote narcisvlieg - Greater bulb fly
Merodon equestris | Grote narcisvlieg – Greater bulb fly

En deze probeerde mij om de tuin te leiden, en deed alsof ie ook een hommel was…

And this one tried to lure me into thinking he was a bumblebee too…

Merodon equestris | Grote narcisvlieg - Greater bulbfly
Merodon equestris | Grote narcisvlieg – Greater bulbfly

Tot ik me realiseerde dat het een zweefvlieg is! (Grote narcisvlieg – legt haar eitjes in de buurt van uitgebloeide bolgewassen, en de larven eten zich een weg naar de bol.)

Until I discovered it is a species of hoverfly… (Greater bulb fly – it deposits its eggs near springbulbs, like daffodils and bluebells, and the larvae eat themself a way through the bulb.)

Volucella bombylans | Hommelreus, hommelvlieg - Hoverfly
Volucella bombylans | Hommelreus, hommelvlieg – Hoverfly

…en nog eentje die mij in de waan wilde laten dat ie een hommel was!

…and yet another one that wanted me to think he was a bumblebee!

Volucella bombylans | Hommelreus, hommelvlieg - Hoverfly
Volucella bombylans | Hommelreus, hommelvlieg – Hoverfly

Maar los van zijn vliegen-ogen, waren het hier ook zijn veervormige antennes die niet ‘des hommels’ waren!

But apart from his eyes that really look like those of a fly, he has those featherlike antennae that aren’t a bumblebee’s antennae. (I’ve already learned that many species of insects that do exist in the UK, don’t have an English common name… so sorry I can only speak of a ‘hoverfly’ here… The Dutch ‘Hommelreus’ means ‘Bumblebee giant’, and ‘hommelvlieg’ means just Bumblebee-fly.)

Eristalis interrupta (?) | Puntbijvlieg - Hoverfly
Eristalis interrupta (?) | Puntbijvlieg – Hoverfly

Andere zweefvliegen doen geen moeite om hun ware ‘zweef’-aard te verbergen (zie mijn vorig berichtje).

Other hoverflies don’t try to disguise their true ‘hovering’ nature (see my previous blogpost). (In English this is simply a hoverfly too. In Dutch we call it a ‘puntbijvlieg’, meaning something like ‘a fly (vlieg) resembling a bee (bij) , with a dot (punt) on its wing’. OK, I don’t know yet where to look for that dot, but that’s its name…

Apis mellifera | Honingbij - Honeybee
Apis mellifera | Honingbij – Honeybee

Honingbijen behoren ook tot de stamgasten…

Honeybees are among the regulars too…

Trichius zonatus | Penseelkever - Bee beetle
Trichius zonatus | Penseelkever – Bee beetle

Van penseelkevers wordt vaak gezegd dat ze een voorkeur hebben voor witte bloemen.

Bee beetles are often said to prefer white flowers.

Trichius zonatus | Penseelkever -Bee beetle
Trichius zonatus | Penseelkever -Bee beetle

Dus het feit dat gisteren alle penseelkevers (4 stuks) te vinden waren in herberg ’t Zandblauwtje, en geen enkel in Café Margriet, luttele meters verderop, is toch een serieus compliment voor de eerste.

So the fact that yesterday all bee beetle (4 of them) could be found in the Sheep’s Bit Inn, and none of them in Ox-eyed Daisy’s pub, is quite a compliment for the former…

En nog heb je niet alle stamgasten van het Zandblauwtje ontmoet… maar morgen komt er nog een dag!

And now you haven’t met al the Sheep’s bit regular customers yet… but tomorrow there’s another day!

 

Vergelijkbare berichten

Penseelkever – Bee beetle

(To English text)

Trichius zonatus | Penseelkever - Bee beetle
Trichius zonatus | Penseelkever - Bee beetle
Toen ik onlangs de bloemenweide maaide, kon ik het toch niet over mijn hart krijgen om de margrieten te maaien.
En gisteren ontdekte ik in het hart van ̩̩n van die bloemen plots deze kever Рdie ik op het eerste gezicht even voor een wat bijzonder soort hommel aanzag.

Gewoonlijk ga ik dan op zoek op de site Gardensafari van Hania Berdys, maar in de hele keverafdeling vond ik geen enkele foto die ook maar enigszins deed denken aan het exemplaar dat ik gevonden had.
En in mijn hele (uitgebreide) bibliotheek is geen insectengids te vinden…
Gelukkig wist ik, dat ook Bart safari’s door zijn eigenwijze tuin aanbiedt.

En jawel hoor: meteen stuitte ik daar al op een kever die het tweelingbroertje (-zusje?) van de mijne kon zijn…
Ik had dus een penseelkever gespot!
En dat ik het beest even voor een hommel had aanzien, kan mij ook vergeven worden: in het Engels heet het ‘Bee beetle’, en in het Spaans luistert het alleen maar als je het met ‘Escarabajo abejo’ of ‘Escarabajo abejorro’ aanspreekt.

De gelig-zwarte tekening op de dekschilden, in combinatie met de beharing, schijnt trouwens ook als doel te hebben om belagers te doen vrezen dat dit kevertje gemeen kan steken…

Als je op Flickr zoekt naar alle foto’s van de penseelkever, valt op dat minstens de helft van de foto’s witte bloemen toont, en ook Barts foto toont de kever op witte vlierbloemen. Ik lees inderderdaad hier en daar dat het beestje een voorkeur heeft voor witte bloemen, met een lichte voorkeur voor schermbloemigen, maar ook margrieten, meidoorn…
De kever voedt zich met stuifmeel en met zachte bloemdelen, maar dat betekent niet dat het – zoals de leliehaantjes van een paar maand geleden – enorme veelvraten zijn. Het exemplaar op de foto heeft uren op dezelfde bloem doorgebracht, en nog was er nauwelijks schade merkbaar. OK, als je goed keek kon je zien dat er aan de buisbloemetjes in het hart geknabbeld was, maar tegelijk heeft de kever ook een rol te vervullen in het voortbestaan van die planten: zoals op de foto goed te zien is, blijven er tussen de haartjes gemakkelijk stuifmeelkorrels zitten, en die worden dan weer meegenomen naar een volgende bloem…

Bee Beetle

Trichius zonatus | Penseelkever - Bee beetle
Trichius zonatus | Penseelkever - Bee beetle

When I was mowing the flowermeadow a few weeks ago, I let the ox-eye daisies grow.
And yesterday I discovered this beautiful beetle in the heart of one of those flowers. (And I have to admit, that at first glance, I thought it was some strange kind of bumble bee.)

I don’t know much about beetles and other insects, and so I turned to Hania Berdys’ Gardensafari in search for the name, but in the whole beetles-section, there wasn’t a single picture that looked like my bug.
And I don’t have a single insects-book in my (not so small) library.
But I knew that Bart has a ‘gardensafari‘ on his site, too…

And yes, within a few minutes I found a beetle there that could be the twin brother (sister?) of mine…
It was a bee beetle that I found! Yes, both the English and the Spanish speaking people seem to understand why I thought I saw a bumble bee. (The spanish call it ‘escarbajo abejo’, or ‘escarabajo abejorro’, so they see the resemblance with a bee (abejo) too.)
(In Dutch we call it a ‘penseelkever’, literally ‘paintbrush beetle’, which seems to refer to the hairy aspect of the bug.)
The yellowish-black pattern on the back, combined with the fur, is said to scare away enemies.

When you search for all the pictures of the bee beetle on flickr, it’s obvious that at least half of them is seen on white flowers. And indeed, the little critter seems to prefer white flowers, with a preference for members of the parsley family (Apiaceae), but he also likes ox-eye daisies, hawthorn, elder…

The beetle feeds on pollen and soft parts of the flowers, but it isn’t a glutton like the scarlet lily beetles that I showed a few months ago. The specimen on the picture was feasting on one flower for hours, but I hardly saw any damage.
And at the same time, the beetle has a role to play in the survival of the plant species: unknowingly, the beetle gathers pollen in its furry coat, and takes it to the next flower…