Great Expectations

(To English text)

Tijdens zijn jaarlijkse tomatenproefdag in augustus, vertelde Lieven David over de Tomatenswap waar hij elk jaar aan deelneemt.
Het ruilgebeuren wordt gecoördineerd door een Amerikaanse dame, die daar volgens mij behoorlijk wat tijd insteekt.

Tomatenruil 2012
Tomatenruil 2012

Wat Lieven vertelde, was dat er verwacht wordt dat je van 10 tomaten rassen telkens 5 x 6 zaden opstuurt.
Die zaden worden onder alle deelnemers verdeeld, en je krijgt 50 x 6 zaden retour.
Ik zorgde er dus voor, dat ik van een aantal leuke rassen minstens 30 zaden ’teveel’ had, zodat ik ook aan de ruil kon deelnemen.
Alleen… ik had niet zo goed naar Lieven geluisterd, want ik onthield iets als ‘6 x 5 zaden van 5 verschillende rassen opsturen’, en dan zou ik 30 rassen retour krijgen…

Voor de zadenruil op de studiedag van Velt nam ik dan ook niet te veel tomatenzaden mee, kwestie van internationaal te kunnen gaan ruilen… Maar zo stilaan werd ik wel ongeduldig. Het was intussen december, en nog steeds had ik niks gehoord.

Tot vorige week woensdag. Lieven had me de mail geforward van Andrea, die zich uitputte in verontschuldigingen: Haar eerste mail in verband met de ruil bleek tal van deelnemers niet te hebben bereikt, en intussen naderde de deadline. Wie nog wilde deelnemen moest dus snel zijn, want ten laatste op 18 december moesten de pakjes op de post en onderweg naar Amerika zijn.
Bovendien zijn de regels voor dit jaar enigszins gewijzigd: een pakje moet geen 6, maar 10 zaden bevatten.

Oeps… Ik vreesde dus dat ik echt niet genoeg zaden verzameld had, maar spendeerde toch een avondje aan het tellen.
En jawel hoor… Het lukt me weliswaar niet in om van 10 rassen 50 zaden te versturen, maar Andrea vond het geen probleem dat ik de ontbrekende pakketjes verving door andere rassen.

De briefomslag ligt dus verzendklaar, met daarin volgende snoepjes:

Bajawa – de verrassing van afgelopen zomer
Solar Flare, Sweet Carneros Pink en Spot Yellow, drie selecties van ‘Wild Boar Farms‘, die bekend staan om hun verzameling aan oude en nieuwe bijzondere tomatenrassen (waarbij ze een voorkeur lijken te hebben voor de meer kleurige varianten)
Mazarini – een donkerroze, hartvormige en erg lekkere tomaat
Cynthia’s Black Oxheart – een donkerrode tomaat met zwarte schouder, ‘ossenhart’-vorm, en erg lekker. Of de naam echt klopt weet ik niet, want online vind ik er geen informatie over.

En dan nog een reeks ‘gewone’ rassen:
Coeur de Boeuf
Brandywine
Orange Queen
Noir de Crimée
Earliana
en Sweet Baby

Morgen gaat het pakketje op de post, en dan maar wachten!!!

En misschien wordt het in de loop van de Kerstvakantie eens tijd, om opnieuw een inventaris op te maken van mijn zadenvoorraad, en te bekijken of er nog een andere ruil zou kunnen inzitten!

Great Expectations

During his annual ’tomato-tasting’ in August, Lieven David told me about a tomatoseed-swap he participates in every year.
The swap is coordinated by an American lady, who seems to spend a lot of time in the organization of the exchange.

Tomato Swap 2012
Tomato Swap 2012

What Lieven told, was that the participants are supposed to send 5 x 6 seeds of 10 tomato varieties.
These seeds are distributed among all participants, and you get 50 x 6 seeds return, of 50 different varieties of course.
So I made sure that I took care that, apart from a small personal stash, I had at least 30 seeds of some interesting varieties, because it sounded fun to participate.
Only … I didn’t listen carefully to Lieven, because I remembered something like ‘6 x 5 seeds from 5 different varieties’, and then I would get returned 30 varieties …

To the seed exchange at the Velt-venue about a month ago, I took only a few tomato seeds. and I kept waiting for the announcement of the international swap… But as the weeks went by, I became gradually impatient. By then it was already December, and I still hadn’t heard anything.

Until last Wednesday! Lieven forwarded me the mail of Andrea, who exerted herself in apologies: Her first mail concerning the exchange failed to reach numerous participants, and meanwhile the deadline approached. Those who still wanted to participate had to react quickly, because on December 18th the parcels had to be on their way to America.
Moreover, the rules for this year slightly modified: a packet must contain not 6, but 10 seeds.

Oops … I feared that I did not have enough seeds, but still spent an evening counting them.
And indeed… I didn’t manage to find 50 seeds for 10 varieties, but Andrea considered it no problem if I replaced the missing packets by other varieties.

My envelope is now ready sending, containing the following seeds:

Bajawa – the surprise of last summer
Solarflare, Sweet Carneros Pink and Spot Yellow, three selections of Wild Boar Farms, known for its collection of old and new special tomato varieties (which they seem to have a preference for the more colorful variants)
Mazarini – a dark pink, heart-shaped and very tasty tomato
Cynthia’s Black Oxheart – a dark red tomato with black shoulder, “ossenhart’-shaped, and very tasty. Whether the name is really true I do not know, because I find no online information.

And then a series of ‘normal’ races:
Coeur de Boeuf
Brandywine
Orange Queen
Noir de Crimée
Earliana
and Sweet Baby

Tomorrow the package at the post, and then I can start waiting, expecting, dreaming…!

And perhaps during the last weeks of this year, it’s time to make a thorough inventory of my stash, to decide if I still have enough ‘material’ for yet another swap…

Deze buttons respecteren je privacy (zie info):

9 thoughts on “Great Expectations

  1. Dan vrees ik dat we een tweede serre nodig zouden hebben.
   Nee…
   Ten eerste zijn er rassen die hier zeker een tweede, of derde, of vierde optreden mogen maken… Ten tweede wil zoonlief zijn best gelukte kruising (South American Banana x Sweet Baby) van dit jaar wat verder laten doorontwikkelen… En tenslotte biedt mijn serre plaats aan hooguit 40 planten. Dus uit de 50 rassen die ik krijg (en uit het tiental dat ik meebracht van Lievens tomatenproeverij) zal ik er hooguit een 25-30 kunnen uitproberen.

 1. Ann, kan je van de Bajawa nog enkele zaadjes missen? Wil die ook wel eens proberen. Denk dat ik hier ook nog wel iets heb waar ik je wat plezier kan mee doen.
  Ben alvast ook heel benieuwd wat je allemaal gaat terugkrijgen.

 2. hmm, ook geen slecht systeem, misschien moeten we maar eens van seedswapper swappen : mijn heather voor jouw andrea (30 rassen tomaten en/of peper/paprika’s, maar bij voorkeur allemaal verschillend)

  1. Ik heb zojuist mijn inventaris opgemaakt van mijn voorraad tomaten die ik nog heb:
   in totaal 42 rassen, en die 50 van Andrea zouden in de loop van de komende week nog in de bus moeten vallen… Dat wordt dus zwaar selecteren welke wel en welke niet een plekje krijgen in de serre!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.