Megabloemen – Megablooms

(to English text)

En intussen bij de tomaten…
Jawel hoor, met mijn tomaten gaat het goed, prima zelfs. De eerste trossen van Gold Nugget zijn onderweg, en in de andere planten gaan stilletjes aan de bloemen aan het bloeien. Net zoals Barbeque-Peter heb ik in een heleboel planten vorken, maar veel trek ik me daar niet van aan.
Tomatoes - Megablooms
Vorken… en reuzenbloemen…
Op Engelstalige tomatofiele sites vind ik daar de term ‘megablooms’ voor. Het is een verschijnsel dat zich vooral bij de grote tomatenrassen, de ‘vleestomaat’-types, zou voordoen en dat kan kloppen, want ik zie het bijvoorbeeld bij Ananas Noire, Cherokee green, Erdies family oxheart…
Ook zou het gewoonlijk beperkt blijven tot de allereerste tros die aan een plant komt. Dat kan ik dus nog niet bevestigen, want die planten hebben nog geen tweede tros. De toekomst zal het moeten leren.
De oorzaak van die megabloemen lijkt nog onbekend. Vermits het vooral die vleestomaten zijn die er gevoelig voor zijn, speelt een genetische factor allicht een rol, maar ik las ook ergens dat lage temperaturen in de periode van de knopvorming mede oorzaak zou kunnen zijn (en in mei was het inderdaad wel ongewoon koud).

De tomatenspecialist van de Vlaamse blogosfeer wist mij in wat heet een ‘persoonlijke communicatie’ te vertellen:

“De vergroeide bloemen, daar ben ik meestal geen liefhebber van. Na bestuiving vormen ze wel tomaten maar die zien er meestal niet te best uit; catfacing wordt dat wel eens genoemd dacht ik : een zeer geaccidenteerde tomaat (vel) soms tot ver in de vrucht. Meestal worden die bloemen er tussenuit gehaald, maar voor de soep kan je ze nog altijd gebruiken. Voor het nemen van zaden schijnen ze ook niet bijster geschikt maar daarvoor neem je sowieso beter de mooiste exemplaren. Ik heb er nog niet op gelet maar ik geloof dat er meestal ook niet al te veel zaden inzitten in die vruchten.”

Tomatoes - Megablooms
Die slechte kwaliteit van het zaad, dat zou kunnen te maken hebben – aldus Daphne in een commentaar op een blogpost over ‘Battered tomatoes’ – met het feit dat er bij die megabloemen veel gemakkelijker kruisbestuiving optreedt, omdat de stampers verder uit de bloem uitsteken. Hierdoor is het zaad dus niet zo rasvast als we dat van tomaten gewend zijn.
Ik ga dus maar eens proberen mezelf te overtuigen die veel te grote bloemen weg te halen, maar of me dat gaat lukken moeten we afwachten!

Meanwhile at the Tomatoes – Megablooms

Oh yes, everything fine with my tomatoes… Excellent, I must admit. The first bunches of Gold Nugget will be ripe shortly, and the other plants have their first flowers. Just like Barbeque-Peter, I do have lots of bifurcations in the plants, but I don’t mind…
Tomatoes - Megablooms
Bifurcations, and gigantic flowers…
I found out they are called ‘megablooms’, and they consist of a fusion of several flowers. I read that this phenomenon occurs mainly in those large fruited varieties, oxheart, beefsteak or however you call them. That might be true, as I see it in Ananas noire, Cherokee Green, Erdies family oxheart…
It’s also said, that it only occurs in the first clusters of flowers. I can’t confirm that, since the plants with megablooms all have only their first bunch.
The cause of those fused flowers is still largely unknown. A genetic factor is probably involved, since it’s mainly large varieties that are affected, but I also read somewhere that it seems to occur more frequently in plants that were exposed to cold temperatures during the weeks previous to the formation of the flowers. (And I can tell you, May was very cold here.)

The Tomato-expert of the Flemish blogosphere told me – in what is called a ‘personal communication’ the following (my translation):

“Those fused flowers… I don’t really like them. After pollination, tomatoes are formed eventually, but they look rather ugly. ‘Catfacing’ it’s called I seem to remember. A misshapen tomato with skin growing deep in the core… Often those flowers are taken away, although you could still use the tomatoes in a soup. They aren’t fit for seed-taking either, but for that purpose you better take the best looking fruits. I haven’t given it much attention yet, but I have the impression they only contain a small amount of seeds.”

Tomatoes - Megablooms

In a comment on a blogpost on ‘battered tomatoes‘, I read that the bad quality of the seed is because the flowers tend to cross pollinate (their style sticks out farther than with the other flowers).
So I’m trying to convince myself to take these flowers away… Not sure if I’ll succeed, as I think they’re something special

Deze buttons respecteren je privacy (zie info):

6 thoughts on “Megabloemen – Megablooms

  1. Ik kan me voorstellen dat je het een beetje zonde vind om de bloemen eruit te halen. Eigenlijk zou de natuur gewoon zijn gang moeten kunnen gaan.

  2. I was noticing a few similar flowers on our German Red Strawberry (oxheart type), and Argentina (large beefsteak) tomatoes this last weekend. It does seem that they’re not uncommon on some of the larger heirloom varieties.

  3. ik vind ze zelf meestal ’te laat’ en eigenlijk zijn sommige ‘megablooms’ wel mooi 😉 en valt de schade vaak nogal mee dus tenzij ge met uw tomaten naar de markt moet uw hart niet zo van steen zijn als dat van mij straks boven de bloemenweide 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.