Tag: Rudolf Julius

Naaldhout

Aanplanting van sparrebomen
met opzet dicht bijeen gezet.
Elk heeft zijn standpunt ingenomen,
onwrikbaar naar de starre wet,
dat als met chlorofiel instinct
de een de andere verdringt
de collectiviteit floreert.

Zo stuit de bloei van zachter planten
op wanbegrip en scherpe kanten
en maakt geschrokken rechtsomkeer.

Geen enkel dier ook heeft hier iets van doen.
alleen een paar nerveuze hazen komt
om de doodsnik uit te blazen
soms hierheen, in het jachtseizoen.

Rudolf Julius