Tag: boeken

Mijn boekenkast – My bookshelf

to English text

Nadat onderdeappelboom schreef dat het met literatuur over de ecologische siertuin nogal mager gesteld is, en Townmouse een boekbespreking schreef over ‘Designing California Native Gardens’, bsloot ik om ook eens in mijn boekenkast te duiken, en een lijstje op te maken van mijn boeken over ecologisch tuinieren en/of tuinieren met inheemse planten.

 • **De ekologische siertuin – John Rigaux, Rosette Van Cauteren. ISBN 90-800626-3-4
  Het ‘oude’ boek van VELT over de ekologische siertuin, dat nog steeds erg bruikbaar is.
  Er wordt niet dogmatisch vastgehouden aan ‘uitsluitend inheemse planten’, maar het credo lijkt te zijn (uit het voorwoord): “Zo mogelijk nog belangrijker is dat we op het lapje Aarde dat ons is toevertrouwd planten en dieren niet slechts benutten of dulden, maar dat we aan de natuur rondom ons eerlijke kansen bieden in een geest van solidariteit met onze medeplaneetbewoners. Beheren in plaats van beheersen; deze andere aanpak is wat de samenstellers van dit boek hebben samengevat onder de noemer ‘ekologisch samenleven‘.”
 • ***Tuin vol Wilde Planten | Natuur in tuin en park – Ger Londo, Jan den Hengst. ISBN 90-6255-447-4
  Dit schitterende boek maakt onderscheid tussen een ‘wilde-plantentuin’ en een natuurtuin. De eerste tuin is dan een ‘klassieke’ siertuin, waar echter in plaats van met exoten en cultivars, met inheemse planten wordt gewerkt, terwijl de natuurtuin een tuin is waarin natuurlijke leefgemeenschappen zoveel mogelijk worden gerespecteerd.
  Voor wie echt zo’n natuurtuin wil, is dit boek een absolute aanrader. (Maar ook los van eventuele natuurtuinplannen is dit een schitterend kijkboek, dat bovendien behoorlijk diepgaand leesvoer biedt – een combinatie die je tegenwoordig nog zelden vindt.) Het boek is volgens mij niet meer in de handel verkrijgbaar, maar ik heb het al regelmatig in bibliotheken gezien.
 • Natuurlijk in de tuin | Tuinieren met wilde planten Wiert Nieuman e.a. ISBN 90 215 3103 8
  Een van oorsprong Australisch boek (!) dat in vertaling is aangepast aan de Europese/Nederlandse situatie. Het boek is leuk als beginnetje, maar blijft toch eerder oppervlakkig.
  Niet alle besproken plantensoorten zijn in België en Nederland inheems, en ook bij de foto’s komen onduidelijkheden/onnauwkeurigheden voor.
 • ***Making wildflower meadows – Pam Lewis. ISBN 0-7112-2133-2
  Een absoluut fantastisch boek over de aanleg van een wilde bloemenweide. Alles wat je al altijd had willen weten en nooit durfde vragen…
  Het andere boek van dezelfde schrijfster ‘Sticky Wicket | Gardening in tune with nature‘ staat dan ook helemaal bovenaan mijn verlanglijstje.
 • *Spelen met de natuur | De natuur als inspiratiebron voor de tuin – Henk Gerritsen, Anton Schlepers. ISBN 90-6255-545-4
  Henk Gerritsen en Anton Schlepers waren de ontwerpers en eigenaars van de Prionatuinen in Schuinesloot
  Net als in het ecologische-siertuinboek van VELT ligt het accent hier niet op het tuinieren met inheemse planten, maar wel op het creëren van een tuin die in harmonie is met de natuur.
 • *Natuurlijk tuinieren met inheemse planten – Peter Bulsing. ISBN 90-210-0557-3
  In ongeveer 25 bladzijden worden de principes van het ‘natuurlijk tuinieren’ uit de doeken gedaan, en dat blijft dus een eerder summiere bespreking.
  190 inheemse planten krijgen vervolgens een korte bespreking (elk een halve bladzijde, waarop ook een foto), en het boek eindigt met ’toepassingstabel’ waarin in totaal 450 planten aan bod komen.
  Het boek is geen ‘vervanging’ van het boek van Londo en Van der Hengst, maar is een leuke aanvulling omwille van de kleurenfoto’s van de afzonderlijke soorten.
 • Wilde bloemen op kleur – Rae Spencer-Jones, Sarah Cuttle. ISBN 90-215-8214-7
  Mooi als ‘bladerboek’, niet als ‘handboek’. Korte beschrijvingen, met foto, van zo’n 600 planten die in het Verenigd Koninkrijk inheems zijn (dus niet altijd ook hier…)
 • **Heukels flora van Nederland – Ruud van de Meijden
  Om de plantjes die mijn tuin binnen komen geslopen te kunnen determineren.

Verlanglijst:
Behalve het boek van Pam Lewis dat ik al noemde, wil ik me nog ooit de vijfdelige Nederlandse Ecologische Flora te kunnen aanschaffen…

Books on natural and native gardening

Today, my English text is not a complete translation of the Dutch text, which consists of the most important books on natural gardening and gardening with native plants that are on my bookshelf. For those who don’t read Dutch, mentioning the Dutch books is of no interest, and people that can read Dutch books, can read my Dutch list too…

A few days ago, Onderdeappelboom complained there aren’t many books on ecological and natural gardening, and Townmouse wrote a review on boekbespreking schreef over ‘Designing California Native Gardens’. After reading those blogposts, I decided to search through my bookshelf, and write a short list of the books I have on natural gardening and gardening with native plants.

Among them are some English books, or books that are translations of English books:

 • ***Making wildflower meadows – Pam Lewis. ISBN 0-7112-2133-2
  An absolutely fabulous book about making wildflower meadows. Everything you ever wanted to know but never dared to ask…
  You can imagine that the other book of this author, ‘Sticky Wicket | Gardening in tune with nature‘ is on top of my wishlist.
 • Natural gardening | A Natural Company Guide.
  I have the Duth translation/adaptation of this book. The book is originally Australian, but a European version has been developed.
  The book is nice to start from, but does not provide in-depth information.
 • Wild Flowers of Britain and Ireland – Rae Spencer-Jones, Sarah Cuttle, ISBN-13: 978-1856265034
  A book with good pictures, nice to browse through, but no information on ‘gardening’ with those plants.