Zaadmengsels voor een bloemenweide. In dubio…

gras...Omdat ik ten langen leste veel meer gras heb weggehaald van het hooilandje in de achtertuin dan ik aanvankelijk van plan was, wil ik daar dan ook maar meteen een weidebloemen-mengsel inzaaien.

Maar ik heb de voorbije dagen verschillende sites van kwekerijen van zaden van wilde planten bezocht, en weet nu niet meer goed wat doen.

Sommige kwekerijen leveren bloemenweide mengsels die uitsluitend uit bloemenzaden bestaan. Ze redeneren dat grassen sneller kiemen en daardoor ongewenste concurrentie leveren voor de nog piepjonge kruid-plantjes, en dat bovendien grassen ook onuitgenodigd wel in je weide zullen verschijnen, en je die bij voorkeur niet zelf inzaait. Deze mengsels vind je bijvoorbeeld bij Ecoflora en de Morgenster.

Maar andere kwekers volgen een wat andere redenering. Ze gaan er van uit dat als je niet van meet af aan grassen mee inzaait, die inderdaad wel op eigen houtje zullen opduiken, maar dat je dan waarschijnlijk vooral te maken zal krijgen met zeer algemene, vrij grove en snelgroeiende grassen zoals witbol (Holcus lanatus), kweekgras (Elytrigia repens) en raaigras (Lolium perenne) terwijl je eigenlijk liever fijnere en trager groeiende grassen zoals reukgras (Anthoxanthum odoratum), rood zwenkgras (Festuca rubra), kamgras (Cynosurus cristatus) en bevertjes (Briza media) ziet verschijnen.
Daarom vertrekken deze kwekers voor hun bloemenweide-mengsel van zowel bloemen als grassen.
Sommigen, zoals Berggarten, noemen enkel de soorten gras en bloemen die in hun mengsels terug te vinden zijn. Anderen, zoals Rieger-Hofmann, geven zeer nauwkeurig (Deutsche Gründlichkeit!) aan welke percentages bloemen- en grassenzaden aanwezig zijn in hun verschillende zaadmengsels.

De laatste twee kwekers liggen geografisch natuurlijk alweer iets verder uit de buurt, en hun zaaigoed is daarom allicht genetisch wat minder verwant met de hier in het wild groeiende soorten. Toch merk ik, dat ik neig naar de optie ‘ook wat gewenste grassen mee inzaaien’.

Is er hier een ervaringsdeskundige in de zaal???

Deze buttons respecteren je privacy (zie info):

9 thoughts on “Zaadmengsels voor een bloemenweide. In dubio…

 1. Beste Annetanne,

  Gezien het mijn eerste keer is dat ik op je blog reageer, wil ik toch even kwijt dat ik het een prachtig initiatief vind. Ik heb hier al heel wat interessante informatie op gevonden.

  Wat betreft je vraag ivm het mee inzaaien van gewenste grassen, kan deze staart op het forum van Natuurpunt misschien je keuze helpen bepalen: http://natuur-forum.be/topic.asp?TOPIC_ID=1418&whichpage=1.

  Ikzelf vond het een heel interessant topic. Alleen de redenering dat je voor de aanleg van het bloemenrijk grasland eerst best alles onkruidvrij maakt met glyfosaat, gaat er bij mij niet in.

  Zelf heb ik voor mijn bloemrijk graslandje een zaadmengsel bij Ecoflora gekocht. Dit weekend ga ik alles goed kort maaien. Daarna ben ik van plan om stukjes te plaggen, de bovenlaag licht te bewerken en dan het mengsel in te zaaien. Ik hoop dat dit genoeg is om ervoor te zorgen dat zaadjes zich kunnen ontwikkelen tot bloemen en dat deze daarna spontaan hun weg vinden naar de rest van de bloemenweide.

  Ik ben alvast benieuwd naar jouw resultaat.

  Groeten,
  Dimitri

 2. Beste AnneTanne,

  Vooropgesteld dat ik zeker geen deskundige ben op dit gebied wil ik er toch graag op reageren.

  Ten eerste was ik wat verbaasd omdat ik begreep dat je minder gras en meer bloemen IN het grasland wilt hebben en dat het toch nodig blijkt om behalve bloemen ook bepaalde grassoorten te zaaien om dat voor elkaar te krijgen (of misschien wil je dat zelf ?).

  Ten tweede liggen er om de stad waar ik woon (‘s-Hertogenbosch, NL) diverse grasland gebieden die beschermd zijn en door diverse Nederlandse natuurorganisatiess beheert worden, het zijn vooral veel blauwgraslanden. Er is zelfs 1 nieuw gebied in ontwikkeling en een methode die hier toegepast wordt (en al eerder elders is gedaan) is het afgraven van de grond tot men op een grondlaag terecht komt van eeuwen zoniet millenia geleden. Daarin bleken nog zo veel latent kiemkrachtige bloemzaden aanwezig (waarvan sommige planten zelfs geacht werden totaal te zijn verdwenen) dat er in afgelopen jaren hier de meest fantastische grasland flora is ontstaan.

  Om meer te begrijpen van deze materie heb ik onlangs online een boekje gekocht (zie gegevens onderaan) dat me echter dermate boven de pet gaat (het is erg gedegen en specialistisch) dat dat boekje nu dreigt te verdwijnen in een doos en het daar nooit meer uitkomt.
  Het gebied dat hier het laatst afgegraven is heet een compensatiegebied omdat er vlakbij een randweg aangelegd gaat worden. Op mijn vorige blog heb ik er al ietsjes over geschreven. Wat ik begrepen heb is dat er een toplaag is afgegraven van 35 centimeter en dat doet men met draglines.

  Titel van het (splinternieuwe) boekje is:

  “Veldgids – Ontwikkeling van botanische waardevol grasland”. Uitgave Dienst Landelijk Gebied & Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer, Wageningen/Utrecht.

  Een jaartal van uitgave kan ik in het boekje niet vinden maar aan alles (data van vermelde literatuur, rapporten, etc.) is te merken dat het een vrij recent boekje is. Ongeveer 90 pagina’s dik en met foto’s en allerlei tabellen geillustreerd.

 3. @Dimitri: dankjewel voor je link – hieruit lijkt naar voor te komen dat het inderdaad zinniger kan zijn om grassen mee in te zaaien.

  @Anton: de reden dat ik me afvraag of het zinvol is om ook nog grassen in te zaaien, is net de reden dat ik vraag of mensen met ervaring ter zake me een antwoord kunnen geven… boekjeskennis heb ik inderdaad in dit verband zat, en heel veel boekjes houden er toch een verschillende mening op na.
  Zoals je ook al eerder kon lezen, ben ik niet van plan met machinerie aan de slag te gaan, en dus het afgraven tot aan een oude grondlaag komt hier niet ter sprake.
  Ik wil inderdaad minder gras en meer bloemen, maar ik vraag me dus af – en ik val in herhaling – of ik dan niet het risico loop dat vooral zeer algemene, vrij grove en snelgroeiende grassen zoals witbol (Holcus lanatus), kweekgras (Elytrigia repens) en raaigras (Lolium perenne) de weide gaan koloniseren terwijl de fijnere en trager groeiende grassen zoals reukgras (Anthoxanthum odoratum), rood zwenkgras (Festuca rubra), kamgras (Cynosurus cristatus) en bevertjes (Briza media) veel gewenster zijn, ook omdat die de bloeiende planten minder concurrentie zullen aandoen.

  1. hallo,ik weet niet hoe groot je stuk grond is ,maar je kan proberen om het helemaal onkruidvrij te maken door te schoffelen bijvoorbeeld,op een warme dag,en dan gewoon wachten en kijken wat er vanzelf op komt, de planten die er thuishoren zullen vanzelf verschijnen,dus eerst een zaalbed maken en dan wachten wat er op komt,groetjes frans

 4. Dag Anne Tanne,

  Je kan algemeen stellen dat hoe armer de grond is, hoe rijker uw hooilandje zal zijn. Het is te zeggen, hoe diverser het soortenaantal van planten zal zijn. Op armere grond zullen grassen ook niet dominant zijn. Als uw tuin vroeger een bemest gazonnetje is geweest, zal je nog jaren veel gras moeten maaien en weinig bloemen opmerken. Met de jaren zullen bloemen zich spontaan vestigen in uw hooilandje. Maar als je een voorsprong wil inbouwen dan dien je toch die verrijkte bovenlaag eraf te halen. Dat is wat Anton aanhaalt met dat nieuw ontwikkeld gebied. Maar in de tuin kan je dit dan best inzaaien met een specifiek zaadmengsel dat is aangepast aan de grondsoort in uw tuin. Dit is de snelste manier om uw doel te bereiken, een bloemrijk hooiland. Dit zal op zijn beurt ook een enorme aantrekkingskracht hebben op de fauna.
  En hoe armer de grond, hoe minder je zal moeten maaien, dus veel minder hooi.
  Maar langs de andere kant is het niet evident om eventjes 30 cm aarde af te graven in uw tuin. Je kan dan ook voor de trage manier kiezen zoals ik, en dat is 2 maal maaien per jaar en dus veel gras afhalen. Eerste maal rond 15 mei, en de tweede maal eind September, begin Oktober. Met de jaren zal dit verschralen en zal je merken dat steeds meer bloemen zich zullen vestigen omdat het hooiland schraler wordt. Vergeet niet altijd een stukje ongemaaid te laten omdat veel insecten en vooral vlinders hier hun eitjes in afzetten. Dat is de reden om ook grassen te hebben in een hooilandje, want veel vlinders zetten hun eitjes af op grassen.

  Vele groeten, Jurgen

 5. @Jurgen: In dit bericht vertelde ik al iets meer over de huidige samenstelling van mijn hooilandjes.
  Het zijn dus geen hooilandjes die ik nu pas ga aanleggen, maar die al 12 jaar ‘in ontwikkeling’ zijn, en die oorspronkelijk een raaigrasweide waren waar toen we het perceel kochten nog koeien liepen.

  Sindsdien zijn beide hooilandjes inderdaad twee maal per jaar gemaaid, met goed resultaat in de voortuin (getuige de foto’s bij het genoemde berichtje), maar niet in de boomgaard, waar ik vanuit het raaigras-stadium naar het ‘witbol-stadium’ ben geëvolueerd, maar niet verder…

  Natuurlijk was ik van plan een zaadmengsel te kiezen specifiek voor de bodem hier (Kempen, dus zandgrond – in mijn aanvoelen weliswaar ‘rijke’ zandgrond, want zelf ben ik afkomstig uit de allerzanderigste Kempen, en de klei-bijmenging die ik nu hier in de tuin vind, ben ik uit mijn streek van oorsprong echt niet gewend.)
  Wat ik me echter blijf afvragen: kies ik voor een mengsel uitsluitend bestaande uit bloemen, met het risico dat witbol op termijn het belangrijkste gras blijft, of kies ik voor een mengsel waarin ook graszaden aanwezig zijn?

 6. Dag Anne Tanne,

  dit jaar heb ik een cursus hooilandbeheer gevolgd bij Inverde, en daar kwam het probleem Witbol ook tersprake. De professor van dienst Willy Verbeke merkte op dat het belangrijk is om voor 15 Mei te maaien om de dominantie van Witbol te doorbreken. Dit is de periode dat de plant Witbol de meeste energie verbruikt om in zaad te komen. Als je de plant op dat moment afmaait, dan krijgt deze een geweldige tik, om het simpel uit te leggen.
  Wat betreft uw vraag over gras of geen gras bij bloemenmengsels, denk ik dat dit van uw persoonlijke smaak afhangt. Als je afplagt, denk ik dat bepaalde grassen mee inzaaien geen problemen zal opleveren vermits dit mengsel gebaseerd is op niet dominerende grassen. En zoals het al meerdere malen is aangehaald, zullen andere grassen zichzelf inzaaien. Alles hangt af van de nog resterende voedingswaarde die in de grond zit.
  De gouden regel voor een bloemrijk hooiland blijft, hoe schraler, hoe bloemrijker en dus hoe minder dominante grassen hiertussen zullen groeien.

  groeten, Jurgen.

 7. “…dat het belangrijk is om voor 15 Mei te maaien om de dominantie van Witbol te doorbreken.”

  Dat zou inderdaad wel eens de gouden tip kunnen zijn…
  Zoals ik al eerder schreef, is het hooilandje in de voortuin al goed op weg om een bloemenwei te worden, terwijl de boomgaardwei nog echt gewoon hooigrasland is.
  En laten we nu in de voorbije jaren altijd als eerste de voortuin gemaaid hebben, vaak al tweede helft mei (dus nog steeds aan de late kant), en pas daarna, en dat werd dan vaak half juni of zelfs eind juni, de boomgaard.

  Het is bovendien zo, dat ik de voortuin (lach niet) in het verleden wel eens letterlijk op mijn knieën en met de handzeis – en dus uitermate kort, selectief en zorgvuldig – heb gemaaid, terwijl de boomgaard door manlief met de bosmaaier te lijf werd gegaan.
  Pas dit jaar heb ik met een gewone zeis leren maaien, en heb nu alles met de zeis gemaaid.
  Op dit ogenblik ben ik in de (kleine, hooguit 150 m²) weide in de voortuin letterlijk de witbol aan het wegwieden…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.