Tag: inaturalist

Biodiversiteit en Lijstjes – Biodiversity and taking Records

(to English text)

Een paar maanden geleden vertelde ik al, dat ik een poging aan het ondernemen ben een foto-inventaris op te maken van wat er zoal groeit in onze tuin.

Prunella vulgaris | Brunel - Self-heal
Prunella vulgaris | Brunel - Self-heal
Dat hield aanvankelijk niet veel meer in dan het maken van foto’s, die gewoon per maand in een map op mijn harde schijf terecht kwamen.

Heel wat planten in de tuin zijn er op eigen gelegenheid terecht gekomen, want flinke delen van onze tuin vergen (of krijgen) maar weinig onderhoud: de bloemenweide, het bos, maar ook de meidoornhaag en de kruidenzoom erlangs. Die planten, en de andere organismen (dieren, zwammen…) die ik op naam kan brengen voer ik ook als waarneming in op waarnemingen.be.

Op ‘Waarnemingen.be‘ kan je een account aanmaken en al je natuurwaarnemingen in Belgie invoeren. De Nederlandse evenknie van die site is Waarneming.nl, en voor waarnemingen buiten Belgie en Nederland is er Observado.org. (Heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord voor één van die drie sites, dan kan je daarmee ook op beide andere terecht.)
Je kan je waarnemingen ook documenteren met foto’s, en je krijgt een leuk overzicht van alle waarnemingen die je in de loop van de tijd deed.

Omdat vooral de Belgische en de Nederlandse site behoorlijk intensief gebruikt worden, kan je via de zoekfunctie ook een idee krijgen of een bepaalde soort bij jou in de buurt voorkomt.

Maar voor meer ‘persoonlijk’ gebruik heb ik onlangs een andere – en visueel veel aantrekkelijkere – site gevonden.
Ook iNaturalist.org is een site die je toelaat om je natuurobservaties te registreren. De integratie met Flickr maakt het erg gemakkelijk om foto’s die je daar al hebt opgeslagen over te nemen (met inbegrip van tijdstip van opname, en eventueel de beschrijving die je aan je foto had toegevoegd.)
Voorlopig wordt iNaturalist nog veel minder intensief gebruikt dan waarnemingen.be, maar voor een ‘persoonlijk inventaris’ is de site eigenlijk veel bruikbaarder. Herinner je je nog mijn postje over vogelen, vogelaars en hun lijstjes? Wel, ik heb tegenwoordig ook mijn lijstjes!

Araneus diadematus | Kruisspin - European garden spider
Araneus diadematus | Kruisspin - European garden spider
iNaturalist houdt immers voor iedere gebruiker een ‘lifelist‘ bij, een lijst waar alle soorten waarvan je ooit een waarneming hebt ingevoerd, heel netjes en taxonomisch gerangschikt in zijn terug te vinden. (Klik in de rechterkolom op één van de ‘hoofdgroepen’, en je komt automatisch bij die groep in de lijst terecht.)
Bovendien kan je ook zelf nog extra ‘life-lists’ aanmaken op basis van een taxon, en daarbij maakt het niet uit hoe diep of hoe oppervlakkig dat taxon in de systematiek ligt. Je kan dus een lijst aanmaken met alle ‘dieren’ die je ooit hebt gezien, maar het kan net ook een lijst zijn met alle dieren uit de familie van de ‘Passeridae’, de mussen dus. Voorlopig heb ik dus ‘life-lists’ met vogels, insecten, slakken en zwammen, en vervolgens een heleboel lijsten die elk slechts één plantenfamilie omvatten.
Als ik een nieuwe waarneming invoer van bijvoorbeeld een vogel, wordt die automatisch toegevoegd aan de lijst van vogels.

Maar, in het kader van mijn poging tot inventarisatie van de biodiversiteit in mijn tuin heb ik ook nog twee ‘manuele’ lijsten aangemaakt:
Ik heb een lijst met de inheemse planten in mijn tuin. En jawel, intussen heb ik van ruim 150 inheemse plantensoorten in mijn tuin een foto!
En er is de lijst van de soorten organismen die ‘op eigen gelegenheid’ mijn tuin hebben ontdekt… Dus niet enkel planten, maar ook dieren, zwammen, en zelfs één slijmzwam. De plantensoorten die op die lijst voorkomen, zijn gedeeltelijk dezelfde als op de eerste, maar niet helemaal: In lijst 1 komen ook zelf-geïntroduceerde planten voor, en op de tweede lijst komen soorten voor die in onze streken niet inheems, maar wel ingeburgerd zijn (harig knopkruid, karmozijnbes, bezemkruiskruid…)
(De foto’s die je op de lijsten ziet, zijn niet je eigen foto’s, maar wel de standaard-foto’s per soort.)

Ik blijf mijn waarnemingen invoeren op waarneming.be, maar voor mijn ‘persoonlijk inventaris’ krijgt iNaturalist absoluut mijn voorkeur!

Eurrhypara hortulata | Bonte brandnetelmot - Small magpie
Eurrhypara hortulata | Bonte brandnetelmot - Small magpie
(Oh ja: en rechts onderaan op mijn blogje vind je voortaan een overzicht van mijn laatst ingevoerde waarnemingen!)

Biodiversity and taking Records

A few months ago, I told you I’m trying to make a photografic inventory of everything growing in my garden. At first, I didn’t do much more than making pictures and saving them in a monthly map on my hard disk.

Many plants in my garden have arrived there on their own, mainly in the more ‘extensively’ maintained areas of the garden (the flower meadow, the birch grove, the hedgerow…) Those plants, and the animals and fungi I find in the garden, are all recorded on the website waarnemingen.be (waarnemingen = observations).
Everyone can make an account on that site, and add their nature observations made in Belgium. Two ‘identical’ sites are waarneming.nl for observations in the Netherlands, and Observado.org for observations in other countries. Username and password for one of those sites can also been used on both others.
You can add pictures to your own observations, and you get a nice overview of all the species you have observed.

But for more ‘personal’ use, I recently found another site, and one that’s visually more appealing.
iNaturalist is another site were you can report your observations, and the Flickr-integration makes it easy to use the pictures you have already uploaded to that site. (You can even ‘sync’ to use the time the picture was take to date your observation, and if you wish you can use your Flickr description of the pic.)

Geum rivale - Knikkend nagelkruid, Water avens
Geum rivale - Knikkend nagelkruid, Water avens
At the moment, iNaturalist isn’t as well populated as the sites I mentioned above, but for my personal inventory it is extremely useful. Do you remember my post about birding, birdspotters and their lists? Well, I have my own lists now, too!

iNaturalist gives every user his main ‘lifelist‘, a list with each and every species he ever added to the site, neatly and taxonomically ordered. (When you click on one of the main taxonomic groups in column to the right of the list, you are brought to that group.)
But you can add smaller life-lists yourself, based on one taxon, and that taxon can be as large or as small as you want. You can add a list for ‘animals’, but you can also add a lifelist for all animals in the family of ‘Passeridae’ (the sparrow-family).
At this time, I have life-lists for birds, insects, mollusks and fungi, and quite a lot of plant-lists, each consisting of just one family.
When I add now an observation of, let’s say a bird, that observation is automatically added to my ‘birds-list‘.

But, thinking about my garden-inventory, I also added two ‘manual’ lists.
First, there is a list of all the native plants in my garden. And yes, so I saw I have (more than) 150 native species in my garden!
And there is the list of all species that arrived in my garden on their own, be it animals, plants, or other… Of course, many plants on the first list are on the second as well, and vice versa, but some natives I introduced in my garden myself, and those are only on the first list, and other plants arrived on their own, but they aren’t natives (like shaggy soldier, red inkplant, narrow-leaved ragwort).
Of course, species are not added automatically to that list, that’s something I have to do myself.

I still add my observations to waarnemingen.be, but for my personal inventory I absolutely prefer iNaturalist.
(At the bottom of the sidebar of this blog, you’ll find now a widget with an overview of my latest additions to iNaturalist.)