Hoe Linnaeus aan zijn naam kwam – How Linnaeus was named

Carolus Linnaeus
Carolus Linnaeus

(to english text)

Ik heb altijd gedacht dat Linnaeus, de ‘vader van de taxonomie’ (naamgeving van levende wezens), was geboren als Carl von Linné, maar afgelopen weekend vertelde Hank op zijn blog dat het eigenlijk net omgekeerd was: Linnaeus nam pas later in zijn leven de naam Linné aan…
En jullie weten het, ik geef mijn ongelijk alleen maar toe, als ik daar ook elders bevestiging van vind. Maar Hank had absoluut gelijk…
Lees maar met mij mee op de site Linné on-line van de universiteit van Uppsala.

Zoals jullie wel weten, gebruikte men vroeger geen ‘familienamen’ zoals tegenwoordig, maar wel patroniemen. Jan, wiens vader Pieter heette, was dus Jan Pieterszoon of Jan Pietersen, en zijn eigen zoon was Jef Jansen…
Maar wie ging studeren, en zeker wie theologie ging studeren, vond zo’n patroniem te boers, en gebruikte in plaats daarvan liever een naam die verwees naar zijn geboorteplaats of zijn ouderlijk huis. En zo ook twee broers van Linnaeus grootmoeder aan vaderszijde… toen zij gingen studeren, kozen zij voor de naam Tiliander, die verwees naar een oude linde (Lat. Tilia) die voor hun ouderlijke boerderij in Vittaryd, SmÃ¥land, stond.
En Linnaeus’ vader volgde hun voorbeeld toen hij theologie ging studeren, al koos hij voor de Zweedse naam van de boom, Lind, of volgens andere bronnen Linne. Maar ook dat was hem niet fraai genoeg, en zoals veel wetenschappers elders in Europa latijniseerde (of is het verlatijnste?) Nils Linne zijn naam tot Linnaeus.
En dat zijn zoon Carl (of Kalle) toen hij eenmaal ging studeren Carolus werd genoemd, is dan ook niet meer dan de normale gang van zaken in de academische kringen van die tijd.

(Alle afbeeldingen bij dit stukje behoren tot het publieke domein)

In 1757, het jaar dat hij vijftig werd, werd Linnaeus in de adelstand verheven, en toen koos hij de naam ‘von Linné’, en in Zweden is hij dan ook beter bekend als Carl von Linné dan als Carolus Linnaeus, zoals hij elders meestal genoemd wordt.

How Linnaeus was named

I always thought that Carolus Linnaeus, the ‘father of taxonomy’ (naming of living beings), was born ‘von Linné’, but last weekend Hank told on his blog that it was the other way round: It was only later on in his life that Linnaeus was called von Linné.
And those who know me a little longer that it takes more than one blogpost to have me admit that I was wrong, and I started a search to confirm my knowledge… that turned out to be wrong. Hank was absolutely right, as was prooved on the site Linné on line of Uppsala University (and other sources).

As you know, in the past most people used patronymics, not ‘family names’ like we do. When John had a child named Peter, it was called Peter Johnson, and Peter’s son Jack was Jack Peterson. But for those who went to study theology, it became custom to take a name that referred to the place or the home where they were born or where they grew up.

Linnaeus' wapenschild | Linnaeus's coat of arms
Linnaeus' wapenschild | Linnaeus's coat of arms
So two maternal uncles of Linnaeus father took the name Tiliander when they went to university to become a clergyman. In ‘Tiliander’, you hear the Latin ‘Tilia‘, lindentree, a reference to the old tree in the garden of the farm in Vittaryd, SmÃ¥land, where they grew up.
And Linnaeus’ father followed their example when he went to study, but he choose the Swedish word ‘Lind‘ (or, according to other sources ‘linne‘). But that wasn’t fancy enough, and Nils Linne changed it – like many scientists all over Europe – into the latinized form ‘Linnaeus‘.

And it wasn’t strange that his son Carl (or Kalle) was called Carolus when he went to university later.

In 1757, when he was 50, Linnaeus was knighted, and it was only then that he choose the name ‘von Linné’.
But in Europe, he was already very famous then under the name Linnaeus, and that is the name we know him best. Only in Sweden, his homeland, he is called ‘von Linné’ more often.

(All pictures in this blogpost belong to the public domain)

Deze buttons respecteren je privacy (zie info):

2 thoughts on “Hoe Linnaeus aan zijn naam kwam – How Linnaeus was named

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.