Tag: Nieuwjaarswens

Niewe Jaers Wensch

Portret van Constantijn Huygens en zijn klerk.  (Thomas de Keijzer, 1627)
Het oude jaer is om: wat vleijen sich de Menschen
Met mallen overvloed van onverstandigh wenschen?
Wenscht boven allen wensch te leven in ’t niew Iaer,
Of elcke dagh uw eerst’ en elck uw laeste waer.

Constantijn Huygens, 1665

(Tekst en afbeelding van vandaag vallen niet onder de Creative Commons License, maar behoren tot het publieke domein.
‘Portret van Constantijn Huygens en zijn klerk’, van Thomas de Keijzer)