Tag: mulchen

Een alternatieve bodemtest

Naar aanleiding van Johans reactie op mijn stukje ‘Wie het kleine niet eert…‘, besloot ik om toch een keer de ‘Alternatieve bodemtest’ uit te voeren die Lieven David beschrijft in het december 2006 – januari 2007 nummer van ‘Seizoenen’, het tijdschrift van Velt.
Lieven beschrijft het zo:

Ik neem gewoon op diverse plaatsen in de tuin een schepje grond van de bovenste laag. Dan meng ik al deze grondstalen in een zaaibak. Een weekje vochtig houden, en kijk: daar komt vanzelf een hele waaier aan zaailingen piepen.
Grond uit een klassiek gespitte moestuin zal in deze test massa’s vogelmuur, straatgras, knopkruid, en tal van andere ongewenste gasten opleveren. Onze ongespitte grond echter – die alleen maar bedekt wordt met mulch en compost – geeft een heel andere beeld.
Om te beginnen laat ik de onderliggende lagen, met hun gulle onkruidzadenbank, waar ze horen: onderin en onverstoord.
Verder heb ik (…) zoveel kruiden en groenten zich wat in onze tuin laten uitzaaien, dat onze zadenbank er heel alternatief is gaan uitzien. De zaaiproef geeft tegenwoordig 95% eetbare zaailingen; dus amper 5% onkruiden! Die verhouding lag zeven jaar geleden nog op 60/40: zo zie ik de bodem van onze pluktuin jaar na jaar meetbaar evolueren.

Het doel van mijn ‘bodemtest’ is niet zozeer de verhouding eetbare zaailingen / ongewenste gasten (die term bevalt me meer dan ‘onkruiden’) te bepalen, maar vooral een beeld te krijgen van het aantal verschillende soorten zaailingen dat te voorschijn komt uit staaltjes van de aarde in kruidentuin en borders.
Ik ben er van overtuigd dat het resultaat in mijn tuin op dit ogenblik nog lang niet zo gunstig is als in ‘de Lusthof’: Weliswaar heb ik de afgelopen jaren in de aarde nauwelijks bewerkt en omgespit, maar ik heb eigenlijk ook maar beperkt gemulcht, en vrijwel geen extra organisch materiaal toegevoegd. (Het ‘mulchen’ dat ik deed was nauwelijks meer dan het klein knippen en ter plaatse laten verteren van de verdroogde plantenresten van het vorige groeiseizoen.) Pas dit jaar, nadat mijn man enthousiast thuiskwam van een workshop Permacultuur die hij volgde bij Yggdrasil, en die principes ging toepassen in zijn moestuin, heb ik ook getracht iets vergelijkbaars te doen in het deel van de tuin dat onder mijn verantwoordelijkheid 😉 valt.
Ik ben dus bezig grondig te mulchen (heb tot nu toe al ruim een ton compost over de borders verspreid), maar heb vandaag wat bodemstaaltjes genomen van die delen van de borders die nog niet gemulcht zijn. Ik hou jullie op de hoogte van het resultaat van mijn ‘bodemtest’, en zou willen proberen die jaar na jaar te herhalen.
Ik zou het leuk vinden te horen dat nog iemand anders de uitdaging aangaat om dit proefje ook met de aarde van zijn/haar tuin uit te voeren!

NB: Op de website van ‘De Lusthof‘ kan je alle artikelen die Lieven tot nu toe schreef voor ‘Seizoenen’ downloaden.