Tag: haag

Belgen en Hagen – Belgians and Hedgerows


(to English text)

Tijdens de eerste lessen geschiedenis op school hebben wij Belgen allemaal horen vertellen, dat Julius Caesar in zijn ‘De Bello Gallico’ (‘Over de Gallische oorlog’) schreef, dat de Belgen de dapperste waren onder de Galliërs.
Twee kleine details werden daarbij onvernoemd gelaten:
Ten eerste, dat Caesar die beroemde zin vervolgde met ‘…maar ook de meest onbeschaafde’, en ten tweede, dat die ‘Belgae’ helemaal niet woonden in het gebied dat wij nu België noemen, maar ergens in het noorden van Frankrijk.

De Belgenstam werd echter nog een keer vermeld in de kroniek van Julius Caesar, en wel in verband met wat wellicht de eerste historische vermelding in van een haag: een door de mens aangelegde afscheiding van levende houtachtige struiken.
Caesar schreef:

“Ze verhinderden op een simpele manier de charges van de troepen van buurstammen die op rooftocht kwamen. Ze hakten de stammen van slanke bomen in, en bogen die zodanig dat er massa’s takken over de hele lengte opschoten. Dit werkten ze af door er ook nog bramen en doornstruiken aan toe te voegen, waardoor deze hagen een verdediging vormden, zoals een muur waar je niet doorheen kon, en waar men zelfs niet doorheen kon zien.”

Intussen is die techniek van het leggen van hagen bijna vergeten, en moeten Belgische groene klussers zelfs naar Groot-Brittanië om de werkwijze aan te leren.

Het weetje over de hagen van de Belgen in het boek van Julius Caesar haalde ik uit het boekje ‘Hedgerow and Wildlife’ van Jane Estoe, dat ik afgelopen weekend kocht toen we twee dagen door Londen zwierven. Het is een klein, dun boekje, uitgegeven door de National Trust.
De ondertitel ‘A guide to animals and plants of the hedgerow’ geeft precies aan waar het boekje over gaat. Maar behalve een opsomming van planten en dieren die je in hagen kan vinden, is het een mooie beschrijving van de waardevolle ecologische gemeenschap die een haag kan vormen, en een warm pleidooi voor de heraanleg en instandhouding van dit natuurrijke ‘cultuur-element’ in het landschap.
Een heg, of zelfs een simpele geschoren haag is dan ook een belangrijke factor voor het verhogen van biodiversiteit en dierenleven in de tuin.

Jane Eastoe: Hedgerow and Wildlife – A guide to animals and plants of the hedgerow
The National Trust
ISBN 9781905400607

Haag - Hedgerow
Heg in onze tuin - Hedgerow in our garden

Belgians and Hedgerows

My foreign readers of course have never heard of it, but one thing every Belgian child learns during the lessons of history is, that Julius Caesar wrote in his cronicle ‘De Bello Gallico’ (On the Gaelic war): ‘The Belgians are the bravest of the Gaelic warriors’.

However, there are two minor details our teachers forget to mention.
In the first place, Caesar added to this sentence the remark: ‘… however, they are also the least civilized’. And furthermore, those ‘Belgians’ didn’t live in what is Belgium nowadays, but somewhere in the northern part of France.

But the Belgians are mentioned a second time in Julius Caesar’s book, and what is told there, could be the first historical reference to a hedgerow: a man-made fence of living wood.
Caesar wrote:

“They more easily obstructed their neighbours’ cavalry coming at them for raiding. They cut into slender trees and bent them over so that many branches came out along their length; they finished these off by inserting brambles and briars, so that these hedges formed a defence – like a wall, which could not only be penetrated but not even be seen through.”

Nowadays, the technique of ‘laying hedges’ is almost forgotten in Belgium, but in the UK, there even is a National Hedgelaying Society (NHLS).
But not only a laid hedge, also a ‘simple’ hedgerow has great value in inhancing wildlife and biodiversity in you garden.

(I read the story about Belgians and hedges in a little book a bought last weekend while strolling through London.)

Jane Eastoe: Hedgerow and Wildlife – A guide to animals and plants of the hedgerow
The National Trust
ISBN 9781905400607