Tag: berk

Warrelknoest – Burr, burl

Warrelknoest op ruwe berk - Burr (Burl) on silver Birch
Warrelknoest op ruwe berk - Burr (Burl) on silver Birch

(to english text)

In het strookje berkenaanplant achter in onze tuin staat één boompje dat me al meteen opviel toen we ons huis 15 jaar geleden kochten.
Het is een schriel ding, veel dunner dan de andere – even oude – bomen, en op een hoogte van zowat 3 meter zit er een kolossale vergroeiing op de stam. Dat stammetje heeft een doorsnede van nog geen 10 cm, maar die dikke puist kan je met beide armen amper omvatten, heeft een doorsnede van wel 40 cm.

Ik heb me lang afgevraagd wat dit was? een soort heksenbezem (infectie met de schimmel Taphrina betulina) die geen bezem was?
Lees verder “Warrelknoest – Burr, burl”