MijnTuin.org vs MyFolia.com – MyGarden.org vs MyFolia.com

To English text

MyFolia.com - Garden Tracking CommunityMijntuin.orgOngeveer een jaar geleden vertelde ik hier al iets over MijnTuin.org, en een paar dagen geleden liet ik weten dat ik terug actief was op MyFolia.com.
Tijd voor een zeer subjectieve review…

Dat ik teruggekeerd ben naar MyFolia.com geeft al aan dat ik op die site toch meer ‘mijn ding’ lijk te kunnen doen dan op MijnTuin.org.
Een poging tot vergelijking:

Taal:
MijnTuin.org is in het Nederlands, en heeft een Engelse evenknie in MyGarden.org.
MyFolia.com is er alleen in het Engels.
Voor Nederlandstaligen geniet MijnTuin.org dus al snel de voorkeur.

Publiek:

Op MijnTuin.org vind je natuurlijk hoofdzakelijk tuiniers uit Vlaanderen en Nederland, waardoor je vooral contact hebt met tuiniers die in vergelijkbare omstandigheden tuinieren als jijzelf.
MyFolia.com is in eerste instantie een Britse site, waar je (dus) veel Engelssprekende tuiniers vindt, zowel Amerikanen,  Canadezen, Britten  als Australiërs en Nieuw-Zeelanders,  als anderstaligen van overal ter wereld die het Engels machtig zijn.
Wie je op MyGarden.org vindt, daar heb ik geen idee van, maar ook daar vind je een erg internationaal gezelschap.

Invalshoek:
Naar mijn aanvoelen is MijnTuin.org in de eerste plaats een sociale netwerksite met de gezamelijke hobby van het tuinieren als insteek. Hoewel je de site kan gebruiken voor een ‘inventaris’ van je eigen tuin, blijft dat vrij rudimentair, en staat vooral het communiceren ‘à la facebook’ met andere tuiniers voorop.
MyFolia.com noemt zich een ‘Social Garden Tracker & Organizer’, en het accent ligt in de eerste plaats in het volgen en organizeren van de eigen tuin, en van daaruit is dan het contact leggen met andere tuiniers een gevolg.
En je voelt hem al komen: Eigenlijk voldoet MyFolia.com meer aan mijn behoeften dan MijnTuin.org.
Op MyFolia.com kan ik mijn planten onderbrengen in verschillende verzamelingen, ‘Gardens’…
In mijn ‘Orchard‘ zet ik alles wat in mijn boomgaard staat, in mijn ‘Flower Meadow‘ alles wat ik in mijn bloemenweide ontdek, en in mijn Greenhouse Garden… inderdaad.
Op MijnTuin.org zet ik gewoon alles in mijn plantenlijst. Punt.
Maar op MyFolia.com kan ik nog een stap verder: Je kan bij elk van je planten bijhouden, hoe die er van dag tot dag, of van maand tot maand, of van jaar tot jaar bijstaan.
Je kan dat zo minutieus of rudimentair doen als je maar wil, maar je kan op den duur heel mooi zien hoe je eigen planten evolueren. En precies dat vind ik het leuke, en precies dat miste ik bij MijnTuin.org.
Heel wat gebruikers gaan bovendien erg los om met het creëren van hun ‘gardens’: Zo zijn er een heleboel die ook een ‘garden’ voorzien waarin ze elk van hun huisdieren onderbrengen, of een ‘wildlife garden‘ waarin elk beestje dat ze in hun tuin observeren wordt geregistreerd.

Gebruiksgemak
Hier moet ik MijnTuin.org absoluut meer punten geven. Het toevoegen van een plant aan je tuin kost je niet meer dan een klik, het reageren op een bericht van een andere gebruiker is niet moeilijker dan Facebook gebruiken.
Doorheen MyFolia.com is het in het begin wat lastiger navigeren, tot je in de gaten krijgt waar een ‘snel-navigatie’-menu verstopt zit.
Bovendien biedt die site je zoveel mogelijkheden, dat het even duurt vooraleer je er je weg vind.

Informatie
Op beide sites wordt de informatie over planten bijeengebracht door leden. Dit brengt met zich mee dat de kwaliteit van de voorhanden zijnde info erg wisselend is. Op MyFolia.com wordt dat ten dele ondervangen, door op de informatiepagina meteen een vak voor te behouden voor een link naar een Wikipedia-pagina van de plant in kwestie, en een vakje waar de eerste Wikipedia-paragrafen kunnen worden ingevoerd. Op die manier is meteen ook voorzien in de bronvermelding voor alvast die info.
Bovendien biedt het invulscherm voor de informatie veel meer afzonderlijke vakjes, waardoor iets eenvormiger informatie mogelijk wordt (maar niet steeds aanwezig is).

Op MyFolia.com wordt de database beheerd door ‘Volunteer Helpers’.  Deze leden hebben extra mogelijkheden om de inhoud van de database (in de zin van de afzonderlijke plantenfiches) te beheren, bv het controleren van nieuw-toegevoegde planten en cultivars.
Op MijnTuin.org daarentegen krijgen betalende leden (zie verder) de mogelijkheden om varieteiten te beheren en foto’s uit de database te verwijderen.  De redenering hierachter is mij nog steeds onduidelijk… Dit houdt immers in dat je moet betalen om je eigen kennis ten voordele van andere leden in te mogen zetten. Betaal je niet en weet je veel, dan hebben andere (ev. wel betalende leden) dus niet het recht om van jouw kennis te profiteren.

Foto’s
Op MijnTuin.org wordt voor elke plant site-breed eenzelfde foto ter identificatie gebruikt. Je kan eigen foto’s uploaden in een tuinalbum, maar voor een gratis account blijft dat beperkt tot 5/maand.
Op MyFolia.com kan je elke ‘milestone’ van je plant linken aan 1-5 van je eigen foto’s. Ook bij elk ‘Journal-entry’ (zeg maar, elk blogberichtje) kan je 1-5 eigen foto’s plaatsen.
Die foto’s kan je weliswaar niet naar je eigen account uploaden, daarvoor moet je gebruik maken van een externe site als Flickr, Picasa, Photobucket. Als je een foto wil toevoegen aan een bericht in een ‘group’ (een forum), dan kan je daarvoor wel een foto naar de site uploaden.
Voor mij is die mogelijkheid om eigen foto’s te linken aan de ‘milestones’ van een plant net één van de grootste pluspunten van de site.

Kostprijs?
Beide site zijn in principe gratis, maar beide hebben ook een betalende versie.
Bij MijnTuin.org kost dat € 24.00 ($ 32.50) per jaar, bij MyFolia.org kies je zelf wat de betalende versie je waard is en betaal je minimum $ 16.00 (€ 12.50) en maximum $ 50.00 ($ 36.50)per jaar. Er wordt gesuggereerd dat je als student of werkloze het laagste bedrag betaalt, en dat je er anders voor kiest minimaal $ 22.00 (€ 16.00) te betalen. (*) De extra mogelijkheden voor het betalende account van MyFolia.com zijn niet anders wanneer je meer betaald, men gaat er van uit dat je zelf bepaald wat voor jou ‘geld voor je waar’ is.
Wat je krijgt voor dat extra bedrag, verschilt voor beide sites grondig:
Bij MijnTuin.org is het sociale netwerken belangrijk, en zitten extra mogelijkheden er dan ook vooral in dat je bv als ‘Plus’-lid items kan toevoegen aan een kalender, blogposts kan integreren in je account, planten ’taggen’ in foto’s (ook van andere leden), maar ook bv ongelimiteerd foto’s kan uploaden.
MyFolia.org daarentegen staat het ‘beheren’ van je eigen tuin op de eerste plaats, en biedt je ‘Supporter’-account je de mogelijkheid om aan je planten veel meer verschillende ‘milestones’ toe te voegen. Je kan op een tijdslijn je planten uitzetten, een persoonlijke takenkalender aanmaken, je lijsten exporteren… Je kan zelfs dag-na-dag bijhouden wat en hoeveel je geoogst hebt, waardoor je op het einde van een groeiseizoen precies kan zien hoeveel opbrengst je moestuin had.

 

Mijn mening?
Tja, ik weet niet of mijn mening relevant is…
Op basis van mijn behoeften geef ik absoluut de voorkeur aan MyFolia.com. Zelfs de gratis versie van die site biedt mij meer van wat ik nodig heb, dan de betalende versie van MijnTuin.org. Ik wil de site immers vooral gebruiken om te registreren hoe mijn tuin en mijn planten in de loop van de jaren evolueert, en dat ik daarbij ook nog tussendoor even kan kletsen met gelijkgestemden is een aantrekkelijke bonus.
Voor wie het er niet zozeer om gaat dingen uit zijn tuin te registreren, maar die meer een facebook-equivalent voor tuiniers zoekt, daarvoor is MijnTuin.org vanzelfsprekend een betere keuze.

(*) Koers: ‘mid-market’ rate van 27/09/2011

mygarden.orgMyFolia.com - Garden Tracking Community

MyGarden.org vs MyFolia.com

 

About a year ago, I wrote a Dutch blogpost about MijnTuin.org, and a few days ago I told I was using again my long inactive account on MyFolia.com.
I think it’s about time for a personal – and subjective – review…

That I returned to MyFolia.com should tell you already that this site is more to my liking, but I’ll try to compare both:

Language:
MijnTuin.org is in Dutch, and has an English equivalent in MyGarden.org.
MyFolia.com is only English.
When your primary language is Dutch, the choice seems easy… but because of the different background you really should compare both. When your native language is English, it’s even more important to know what exactly you are looking for.


Members:

On MijnTuin.org, you’ll find of course many gardeners from Flanders and the Netherlands. When you live there, you’ll find many contacts who are gardening in similar circumstances as you are.
MyFolia.com is an British site, so you find lots of British people there, and Americans, many Canadians,   Australian gardeners and people from New-Zealand, and many other people from all over the world.
You’ll have the same interest as your fellow site-members, but often you’re  gardening in completely different circumstances (you can’t even compare a European Zone 8 to an American.) This you can consider a disadvantage, but it can be very fascinating too.
I don’t have any idea who you’ll find on MyGarden.org, but it will be an international public as well.

(Look and) Feel:
In my opinion, MijnTuin.org/MyGarden.org in the first place is a social networksite for people who have their love for gardening in common. You can use the site to keep track of the plants in your garden, but the site is more about Facebook-like communication than about tracking the events and plants in your own garden.
MyFolia.com calls itself a ‘Social Garden Tracker & Organizer’, and indeed, the emphasis is more on tracking what is going on in your garden, and the contact with other gardeners follows. And as you can guess: that’s more what I was looking for.
On Myfolia.com I can organize my plants in different collections (Gardens):
In my ‘Orchard’ I put everything that grows in my orchard, and in my Flower Meadow everything that I discover in my flowermeadow. In my Greenhouse garden … yes, indeed.
On MijnTuin.org/MyGarden.org I just have my list of plants. Period.
But on MyFolia.com there is even more: For each of your plants you can keep track of their ‘milestones’, and you can do that as extensive or as minimal as you want… From day to day, from month to month or just from year to year. And that tracking feature is exactly what I was missing on MijnTuin.org/MyGarden.org

Userfriendliness
Here MijnTuin.org/MyGarden.org is the winner. Adding a plant to your garden is only a mouseclick away, reactions on someones status is as easy as on Facebook.
MyFolia.com  seems not so easy to navigate, until you find out where the shortcuts are hidden. And because the site has so many possibilities, it takes you some time to know them all.

Information
On both sites, the information about plants is user-generated. This results in a mixed quality.
MyFolia.com tries to prevent a too-limited amount of info by providing a field for the URL to a Wikipedia-page about the plant, and a field for a few paragraphs copied from Wikipedia (and thus: the proper attribution is assured).
Furthermore, the site provides more predetermined fields that can be used (but aren’t always filled).

On MyFolia.com, part of the administration of the database is done by ‘Volunteer Helpers’.  Those members have extra tools that enable them to adminitrate the contents of the database (meaning the single plantfiles, not the content of the files), e.g. checking newly added plants for duplicates, administration of cultivars and varieties).
On MyGarden.org on the other hand, it is paying members (see further) who are enabled to administrate cultivars and varieties and to remove pictures from the database.  The reason therefor  remains unclear to me, as this means that you have to pay to use your own knowledge for the benefit of other members.

Pictures
MijnTuin.org/MyGarden.org uses the same picture for a plant sitewide. You can upload a few pics to your own albums, but only 5/month for a free account.
On MyFolia.com you can link every milestone of your plant to up to 5 of your own pictures. Also your Journal entries can have 1-5 of your pictures as illustrations.
But you can’t load those pictures to your own account, you have to use an external site like Flickr, Picasa or Photobucket. When you want to show a picture in a ‘Group’ (Forum), you can upload a picture to the site.
This possibility to link so many pictures of the different stages of a plant, is one of the biggest advantages of the site for me.

And is it free?
Both sites have free and paying accounts.
For MijnTuin.org you have a plus-account for € 24.00 ($ 32.50) a year. At MyFolia.org you can choose how much you pay for a supporter-account: you choose an amount between $ 16.00 (€ 12.00) and $ 50.00 (€ 36.50) a year. (The admins suggest to pay $ 16.00 for students and unemployed gardeners, and $ 22.00 (€ 16.00) as a standard-amount.(*) There is no difference in the features, you just pay what you think it’s worth.
What you get for a paying account, that’s quite different between both sites.
Since the social networking is so important on MijnTuin.org/MyGarden.com, the extra-features for a pro-account are on that line: you can add more items to the site-calendar, you can integrate blogposts into your account, ’tag’ plants in pictures, and upload an unlimited amount of pictures.
Since on MyFolia.org the tracking and organizing of the own garden is so important, your Supporter-account gives you more tracking possibilities, you can make part (or all) of your journal-entries private, and you can export your lists.

My opinion?
Well, I think my opinion isn’t relevant… it’s what you need a service like these for.
For me, even the free version of MyFolia.com gives me more of what I need than the plus-account of Mijntuin.org/MyGarden.org.
But for those who aren’t after an extensive tracking-site, but after a site where they can meet fellow-gardeners, Mijntuin.org/MyGarden.org can be a better alternative.

(*) Currency-rate: mid-market rate sept. 27 2011

Deze buttons respecteren je privacy (zie info):

5 thoughts on “MijnTuin.org vs MyFolia.com – MyGarden.org vs MyFolia.com

  1. Idem dus wat mij betreft… Terwijl het dus op MyFolia.org mogelijk is om een soort ‘fenologische’ kalender voor je eigen tuin bij te houden, en dat vind ik – persoonlijk – dan weer wel heel leuk.
   (en om bij te kunnen houden hoe bepaalde planten zich vermeerderen en zo…)

 1. Great review, it’s always good to have comparisons from people who have used more than one site and when they are in different languages the benefits of a review are doubled. I can’t remember how I ever managed without Folia. I used to use Shoot, which looked beautiful, but had so many limitations and frustrations that the slight learning curve with Folia was well worth overcoming because once learned it is so incredibly useful and adaptable, I wouldn’t be without it now.

  1. Ik begrijp dat u zich eerder op de door Feedburner gegenereerde mails van dit blog hebt geabboneerd.
   U kan zich hiervan uitschrijven via de link onderaan in elke mail. Het adres dat u hier opgegeven hebt, is niet ingeschreven op de mails, dus handmatig kan ik u niet uitschrijven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.